Đảm bảo tiến độ các dự án đầu tư ngoài ngân sách

0:00 / 0:00
0:00
BBK -  Đến thời điểm này, tỉnh Bắc Kạn đã thu hút được 177 dự án đầu tư ngoài ngân sách, trong đó có 91 dự án đã hoàn thành, đi vào hoạt động. 

UBND tỉnh đang tập trung chỉ đạo các ngành chức năng, địa phương các cấp giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với những dự án chậm triển khai, đồng thời kiên quyết xử lý “mạnh tay” các dự án chủ đầu tư năng lực kém.

Đồng chí Đinh Quang Tuyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng Tổ công tác đặc biệt của tỉnh thăm Dự án phát triển thủy sản chất lượng cao, tại xã Văn Lang (Na Rì) của Hợp tác xã nông, lâm nghiệp thủy sản Tân An.Đồng chí Đinh Quang Tuyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng Tổ công tác đặc biệt của tỉnh thăm Dự án phát triển thủy sản chất lượng cao, tại xã Văn Lang (Na Rì) của Hợp tác xã nông, lâm nghiệp thủy sản Tân An.

Dưới sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, ngay từ đầu năm Ban cán sự đảng UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND tỉnh tổ chức nhiều cuộc họp, hội thảo nhằm tháo gỡ khó khăn cho các dự án ngoài ngân sách. Tỉnh Bắc Kạn thành lập Tổ công tác đặc biệt nhằm giải quyết tồn tại, vướng mắc các dự án đầu tư ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh gồm 12 thành viên, trong đó Chủ tịch UBND tỉnh làm Tổ trưởng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm Tổ phó Thường trực, 01 Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư làm Tổ phó, các thành viên còn lại là lãnh đạo một số sở, ngành trực tiếp liên quan đến việc giải quyết thủ tục triển khai các dự án.

Đồng chí Đinh Quang Tuyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Tổ phó Thường trực Tổ công tác đặc biệt giải quyết tồn tại, vướng mắc các dự án đầu tư ngoài ngân sách tỉnh Bắc Kạn cho biết: “Bên cạnh việc duy trì định kỳ tổ chức họp mỗi tháng 01 lần để rà soát vướng mắc của các dự án; đưa ra giải pháp yêu cầu cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định, Tổ công tác còn thường xuyên đến cơ sở trực tiếp kiểm tra nắm bắt tiến độ triển khai các dự án sau khi được chấp thuận chủ trương đầu tư”.

Bằng nhiều giải pháp quyết liệt, việc thực hiện thủ tục đầu tư các dự án có chuyển biến tích cực. Nhiều dự án hoàn thành và đi vào hoạt động như: Dự án Đầu tư xây dựng công trình khai thác hầm lò khoáng sản tại mỏ chì, kẽm Sáo Sào, thị trấn Nà Phặc và xã Thượng Quan (Ngân Sơn); Dự án Đầu tư công trình khai thác quặng chì - kẽm khu vực Ba Bồ, xã Ngọc Phái (Chợ Đồn); Dự án Đầu tư chăn nuôi lợn sinh sản công nghệ cao, xã Thanh Thịnh (Chợ Mới); Dự án trang trại chăn nuôi lợn sinh sản công nghệ cao Trần Phú...

Đối với các dự án như: Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất Feromangan và Dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà máy sản xuất chì kim loại, đến nay nhà đầu tư đã thực hiện việc ký quỹ, giao đất và tiến hành xây dựng cơ bản, khối lượng đạt khoảng 80%). Dự án Thủy điện Khuổi Nộc; Dự án Đầu tư trang trại chăn nuôi lợn nái sinh sản công nghệ cao tại xã Hòa Mục và Dự án Đầu tư trang trại chăn nuôi lợn thịt công nghệ cao tại xã Thanh Mai (Chợ Mới) đang được tháo gỡ khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng và đang tiến hành các bước tiếp theo.

Những dự án khác gặp nhiều khó khăn, vướng mắc buộc phải chấm dứt hoạt động cũng được đơn vị chức năng rà soát, thực hiện quy trình, thủ tục chấm dứt theo quy định của Nhà nước.

Để tiếp tục hỗ trợ triển khai thực hiện dự án đầu tư ngoài ngân sách theo tinh thần Chỉ thị số 27-CT/TU, ngày 28/4/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng thời đẩy mạnh hơn nữa công tác thu hút đầu tư, các sở, ngành, địa phương đang tích cực phối hợp giải quyết dứt điểm những khó khăn, vướng mắc liên quan đến các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền xử lý, nhất là thủ tục đầu tư về đất đai, xây dựng, bảo vệ môi trường, chuyển đổi mục đích sử dụng rừng.

Bên cạnh đó, thường xuyên kiểm tra, theo dõi, đôn đốc tiến độ triển khai thực hiện các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực, địa bàn quản lý; chủ động đối thoại với nhà đầu tư để kịp thời giải quyết những kiến nghị, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án; đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông trọng điểm có tính liên kết vùng, hạ tầng kỹ thuật các khu, cụm công nghiệp để tăng tính kết nối phục vụ thu hút dự án đầu tư.../.

Xem thêm