Đảng bộ xã Liêm Thủy tích cực đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống


Xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, những năm qua, Đảng bộ xã Liêm Thủy (Na Rì) đã tích cực triển khai có hiệu quả nghị quyết đảng bộ các cấp vào công tác phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương…

Ngay sau thành công Đại hội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2010-2015, Ban chấp hành Đảng bộ xã Liêm Thủy đã nhanh chóng kiện toàn Ban Thường vụ, Bí thư, Phó bí thư để lãnh đạo toàn diện các mặt công tác Đảng, chính quyền, khẩn trương đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống.
Ban chấp hành Đảng bộ xã đã chỉ đạo 8 chi bộ quán triệt kết quả Đại hội Đảng bộ, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đến tất cả cán bộ, đảng viên, chỉ đạo chính quyền và các đoàn thể tuyên truyền, vận động nhân dân hăng hái thi đua lao động sản xuất.
Nông dân thôn Khuổi Tấy A (Liêm Thủy - Na Rì) cấy lúa xuân.
Nông dân thôn Khuổi Tấy A (Liêm Thủy - Na Rì) cấy lúa xuân.

Để tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, Đảng ủy xã đã làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, triển khai đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên đến cán bộ, đảng viên và nhân dân. Cùng với đó, công tác tổ chức cán bộ luôn được xác định là khâu trọng tâm, quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Hằng năm, Đảng ủy đều tổ chức đánh giá, rà soát, bổ xung, quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng sử dụng cán bộ, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ có trình độ, đáp ứng nhu cầu công việc.

Trong công tác lãnh đạo nhân dân phát triển kinh tế, hằng năm, Đảng ủy xã giao chỉ tiêu cho các chi bộ, giao nhiệm vụ cho từng đảng viên, từng công việc cụ thể để có giải pháp giúp đỡ hộ nghèo vươn lên phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Nhờ đó, qua rà soát hộ nghèo theo tiêu chuẩn mới giai đoạn 2011-2015 toàn xã chỉ còn 95 hộ nghèo, chiếm 36,12%, hộ cận nghèo 18 hộ, chiếm chiếm 7,22%.
Đến năm 2010, bình quân năng suất lúa của xã đã đạt gần 46 tạ/ha. Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 1.125 tấn, thu nhập bình quân lương thực đầu người đạt 868 kg/người/năm, an ninh lương thực được bản đảm, đời sống của người dân ngày một cải thiện.
Những năm trước đây, Liêm Thủy là một trong những địa phương nhức nhối nhất về tình trạng khai thác lâm sản trái phép thì nay tình trạng đó đã được hạn chế tích cực, số rừng khoanh nuôi và rừng trồng mới được bảo vệ và phát triển tốt nên tỷ lệ che phủ của rừng ngày càng tăng cao.
Các mặt công tác văn hóa, xã hội cũng từng bước phát triển, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho người dân. Tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi đến trường đạt 100%, công tác y tế, dân số thực hiện có hiệu quả, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững.
Với những kết quả đã đạt được trong thời gian qua, từ nay đến năm 2015 Đảng bộ xã Liêm Thủy phấn đấu đạt những chỉ tiệu cụ thể, đó là: phấn đấu thu nhập bình quân đạt 8 triệu đồng/người/năm, tổng sản lượng có hạt đạt trên 1.125 tấn, đàn gia súc phát triển 1.000 con; tỷ lệ hộ nghèo từ 7-10%/năm; 70% hộ dân được dùng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, có công trình nhà vệ sinh; 100% số hộ được dùng điện lưới quốc gia để sinh hoạt, 80% số hộ đạt gia đình văn hóa, 50% khu dân cư đạt khu dân cư tiên tiến./.
L.D

Xem thêm