Đánh giá kết quả tuyên truyền, vận động hội viên cựu chiến binh thành lập hợp tác xã

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Sáng 08/5, Hội Cựu chiến binh tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả tuyên truyền, vận động hội viên thành lập hợp tác xã. Đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tới dự. 
Quang cảnh hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Theo báo cáo tại hội nghị, trong những năm qua, Hội Cựu chiến binh tỉnh Bắc Kạn (Hội) đã tích cực tuyên truyền, vận động hội viên tham gia vào sự phát triển kinh tế tập thể; xác định đây là một trong những nhiệm vụ trung tâm của thời kỳ đổi mới. Cùng với công tác tập huấn, hướng dẫn, Hội đã cấp hàng nghìn cuốn tài liệu về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước có liên quan tới phát triển kinh tế tập thể.

Hiên nay, toàn Hội có 21 doanh nghiệp, 17 hợp tác xã, 15 tổ hợp tác do hội viên cựu chiến binh làm chủ. Cấp tỉnh đã thành lập câu lạc bộ và 04/08 Hội cấp huyện thành lập câu lạc bộ hội viên cựu chiến binh sản xuất, kinh doanh.

Hội nghị đánh giá: Nhìn chung hợp tác xã, tổ hợp tác do cựu chiến binh làm chủ phần lớn đều có quy mô vừa và nhỏ; trình độ, năng lực một số hợp tác xã, tổ hợp tác còn hạn chế, nhất là khâu dự báo thị trường, xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh và ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Việc chuyển đổi hoạt động theo Luật Hợp tác xã năm 2012 vẫn còn chậm. Số lượng hợp tác xã thành lập mới còn ít, hoạt động còn mang tính nhỏ lẻ, thiếu gắn kết; kết quả sản xuất, kinh doanh thấp, tích lũy vốn để đầu tư phát triển không cao.

Đại biểu đã tập trung thảo luận đánh giá những mặt đạt được, hạn chế trong phát triển hợp tác xã, tổ hợp tác do cựu chiến binh làm chủ. Đồng thời, chia sẻ kinh nghiệm quá trình thành lập, duy trì hoạt động của các hợp tác xã, tổ hợp tác; nêu kiến nghị với các cấp, ngành và Hội trong việc hỗ trợ để các hợp tác xã, tổ hợp tác do cựu chiến binh làm chủ phát triển hơn trong thời gian tới.

Đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao vai trò của kinh tế tập thể, hợp tác xã nói chung và hợp tác xã, tổ hợp tác do hội viên cựu chiến binh làm chủ nói riêng. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng chia sẻ với những khó khăn mà các hợp tác xã, tổ hợp tác đang gặp phải.

Để hợp tác xã, tổ hợp tác do hội viên cựu chiến binh làm chủ tiếp tục có bước phát triển mạnh mẽ hơn, đóng góp tích cực vào kinh tế - xã hội của tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các hợp tác xã, tổ hợp tác cần xác định rõ các yếu tố cốt yếu để tồn tại và phát triển là ngành nghề hoạt động và hướng đi. Các hợp tác xã, tổ hợp tác cần tính đến điều kiện thực tế để lựa chọn quy mô phù hợp, hướng đến mục tiêu thu được lợi ích cao nhất cho hợp tác xã và thành viên.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh gợi mở hướng khắc phục, tháo gỡ một số khó khăn mà các hợp tác xã, tổ hợp tác đang gặp phải. Đồng thời, đề nghị các cấp, ngành chức năng, đặc biệt là cấp ủy, chính quyền các địa phương cần quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện hơn nữa để các hợp tác xã, tổ hợp tác nói chung và hợp tác xã, tổ hợp tác do hội viên cựu chiến binh làm chủ nói riêng tiếp tục có bước phát triển về mọi mặt.../.

Xem thêm