TP. Bắc Kạn:

Đẩy nhanh tiến độ thi công công trình xây dựng cơ bản

Là địa phương đứng đầu trong tỉnh về công tác triển khai các dự án và giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản, đến nay thành phố Bắc Kạn đang tiếp tục đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình, dự án, đảm bảo tiến độ trước những khó khăn của dịch Covid-19 và mùa mưa tới gần.

Đẩy nhanh tiến độ thi công công trình xây dựng cơ bản ảnh 1
Công trình cầu Đội Kỳ xây dựng trên địa bàn thành phố Bắc Kạn.

Năm 2022, thành phố Bắc Kạn có 20 công trình được giao thực hiện, trong đó có 05 công trình đang chuẩn bị đầu tư, 14 công trình chuyển tiếp và đang thực hiện (01 công trình không được giao vốn là Khu dân cư số 01 phường Phùng Chí Kiên). Với số vốn được giao đến cuối tháng 3/2022 là trên 123 tỷ đồng cho 19 công trình, tỷ lệ giải ngân vốn đạt 2,7% so với kế hoạch.

Hiện nay, các nguồn vốn ngân sách Trung ương (tỉnh điều hành), nguồn cân đối ngân sách, nguồn xổ số kiến thiết, nguồn vốn nước ngoài (ODA), nguồn ngân sách thành phố chưa giải ngân hoặc giải ngân thấp, duy chỉ có nguồn thu tiền sử dụng đất kế hoạch vốn là 56,3 tỷ đồng, giải ngân được 3,3 tỷ đồng, đạt 5,9% kế hoạch.

Theo Ban Quản lý Dự án đầu tư và xây dựng thành phố Bắc Kạn thì hiện nay số vốn được giao thực tế cho các dự án từ nguồn vốn cấp quyền sử dụng đất thấp so với nhu cầu thực tế và kế hoạch vốn năm 2022. Đến ngày 21/3, số vốn được cấp là 11 tỷ đồng, còn thiếu so với kế hoạch 45,3 tỷ đồng. Do đó, nguồn vốn phân bổ cho các dự án chưa được kịp thời, phải chờ nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất dẫn đến chưa đủ kinh phí để trả cho công tác giải phóng mặt bằng, làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công, xây lắp; đặc biệt là một số công trình có khối lượng nhưng không có vốn để giải ngân, do đó tỷ lệ giải ngân thấp.


Ông Nguyễn Văn Duy- Phó Trưởng ban Quản lý dự án Đầu tư và xây dựng thành phố Bắc Kạn: Giá xăng dầu, vật liệu xây dựng, nhân công tăng và ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 tác động rất lớn đến tiến độ của nhiều dự án. Tuy nhiên, những yếu tố trên chỉ tăng trong khoảng thời gian ngắn nên hiện tại về tổng thể các dự án trên địa bàn thành phố chưa có điều chỉnh.


Trong thời gian tới, Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng thành phố tiếp tục bám sát nhiệm vụ được giao và kế hoạch cải cách thủ tục hành chính để triển khai thực hiện tốt công việc. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hiện trường, yêu cầu các đơn vị tập kết vật tư, máy móc, thiết bị thi công đảm bảo tiến độ theo đúng hợp đồng đã ký kết. Đối với những đơn vị chậm tiến độ, Ban sẽ xử lý, xử phạt hợp đồng theo quy định.

Cùng với đó, Ban Quản lý Dự án đầu tư và xây dựng thành phố chú trọng làm tốt công tác giải ngân nguồn vốn đi đôi với bảo đảm chất lượng công trình; phòng, chống tham nhũng lãng phí. Cử cán bộ có năng lực thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng công trình, dự án và lập hồ sơ nghiệm thu thanh toán ngay khi có khối lượng hoàn thành./.

 Duy Khánh

Xem thêm