Đoàn công tác theo quyết định của Bộ Chính trị kiểm tra tại Sở Nội vụ

0:00 / 0:00
0:00
BBK -Sáng 16/8, đồng chí Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Trưởng đoàn kiểm tra theo Quyết định số 886 của Bộ Chính trị cùng đoàn công tác đã kiểm tra tại Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn về việc tổ chức thực hiện công tác cán bộ theo Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018 của BCH Trung ương khóa XII.
Quang cảnh buổi làm việc

Quang cảnh buổi làm việc

Tham gia buổi làm việc cùng Đoàn công tác, về phía tỉnh Bắc Kạn có đồng chí Phạm Duy Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Thời gian qua, Sở Nội vụ đã tham mưu công tác tổ chức cán bộ của các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh đạt được nhiều kết quả nhất định. Đơn vị đã tham mưu kịp thời sửa đổi, bổ sung, ban hành các quy định, quy chế, hướng dẫn về công tác tổ chức cán bộ bảo đảm phù hợp với tình hình địa phương. Đội ngũ công chức, viên chức cơ bản được bố trí việc làm theo đúng trình độ đào tạo, đúng chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng được nhiệm vụ giao.

Việc tuyển dụng công chức, viên chức của tỉnh được thực hiện theo Luật, các Nghị định của Chính phủ, Thông tư hướng dẫn của Bộ, ngành liên quan. Việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện theo đúng quy định hiện hành. Công tác bổ nhiệm, điều động, luân chuyển cán bộ, công chức được thực hiện bảo đảm đúng quy định theo hướng đề cao trách nhiệm của cấp có thẩm quyền; trên cơ sở tiêu chuẩn, điều kiện và kết quả công tác.

Tỉnh cũng đã thực hiện tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII và Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị, bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Tại buổi kiểm tra, Sở Nội vụ kiến nghị Bộ Chính trị, Ban Tổ chức Trung ương xem xét lại việc đã có chủ trương không giao số lượng biên chế viên chức cho các tổ chức hội, nhưng tại Quyết định số 72-QĐ/TW lại bao gồm biên chế của các tổ chức hội. Đề nghị xem xét, điều chỉnh biên chế giữa các địa phương; xem xét quy định mức kỷ luật đảng viên với kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức cho đồng bộ…

Đồng chí Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Trưởng đoàn kiểm tra theo Quyết định số 886 của Bộ Chính trị phát biểu tại buổi làm việc

Đồng chí Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Trưởng đoàn kiểm tra theo Quyết định số 886 của Bộ Chính trị phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi kiểm tra, đồng chí Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Trưởng đoàn kiểm tra theo Quyết định số 886 của Bộ Chính trị ghi nhận những kiến nghị, đề xuất của Sở Nội vụ. Đồng chí đề nghị Sở Nội vụ chủ động làm tốt công tác sơ kết, tổng kết các nghị quyết của Đảng, Chính phủ về công tác cán bộ và tổ chức bộ máy. Tích cực chủ động hơn trong thu hút nhân tài, đặc biệt là cán bộ trẻ, cán bộ là người dân tộc thiểu số vào hệ thống chính trị và giữ chân ở lại. Quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ cán bộ công chức, viên chức. Thực hiện tốt việc phân cấp, phân quyền, đồng thời thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát. Tham mưu lãnh đạo tỉnh thực hiện tốt hơn về chính sách cán bộ, bảo đảm tính ổn định, phát triển. Triển khai thực hiện kịp thời các quy định mới về công tác cán bộ; xây dựng đội ngũ làm công tác nội vụ vững mạnh về chuyên môn, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao./.

Xem thêm