Đoàn đại biểu Quốc hội giám sát thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa tại huyện Pác Nặm

Chiều 09/7, đồng chí Triệu Thị Thu Phương- Trưởng ban Dân tộc, đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Kạn cùng Đoàn công tác tiếp tục chương trình giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông, giai đoạn 2015 - 2020, tại UBND huyện Pác Nặm.

Chiều 09/7, đồng chí Triệu Thị Thu Phương- Trưởng ban Dân tộc, đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Kạn cùng Đoàn công tác tiếp tục chương trình giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông, giai đoạn 2015 - 2020, tại UBND huyện Pác Nặm.

Lãnh đạo huyện Pác Nặm báo cáo làm rõ một số nội dung với Đoàn giám sát.
Lãnh đạo huyện Pác Nặm báo cáo làm rõ một số nội dung với Đoàn giám sát.

Báo cáo với Đoàn giám sát, huyện Pác Nặm cho biết đã thành lập Ban chỉ đạo, ban hành kế hoạch nhằm bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị và đội ngũ giáo viên đáp ứng theo yêu cầu, nhiệm vụ mới. Năm học 2020 - 2021, huyện Pác Nặm sẽ có 9 trường tiểu học, 03 trường tiểu học và trung học cơ sở có cấp tiểu học với 204 lớp, trong đó có 54 lớp 1. Một trong những giải pháp huyện Pác Nặm thực hiện nhằm đáp ứng đổi mới chương trình, sách giáo khoa là xóa các điểm trường nằm gần trường chính mà điều kiện đi lại tương đối thuận lợi. Đối với các điểm trường xa trường chính thực hiện đưa học sinh từ lớp 3, 4, 5 về trường chính hoặc các điểm trường lẻ thuận lợi tổ chức học môn Tin học, Tiếng Anh cho học sinh lớp 3 từ năm học 2022 - 2023.

Về nhân lực, huyện Pác Nặm đã tổ chức rà soát, đánh giá thực trạng, xác định nhu cầu giáo viên ở từng môn học, cấp học để có kế hoạch điều chỉnh, bổ sung, sắp xếp hợp lý đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đã có. Đồng thời, lựa chọn 39 lượt cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán tham gia bồi dưỡng theo kế hoạch của cấp trên, từ đó sẽ tổ chức tập huấn, bồi dưỡng đại trà. Về cơ sở vật chất, trang thiết bị, qua rà soát huyện Pác Nặm cần thêm 07 phòng học, 68 phòng học chức năng, 268 máy tính, 240 bộ thiết bị dạy học đối với cấp Tiểu học; 06 phòng học, 24 phòng học chức năng, 74 máy tính, 48 bộ thiết bị dạy học đối với cấp Trung học cơ sở. Ngoài ra một số trường học cũng cần xây dựng thêm nhà bán trú và các công trình phụ trợ khác.

Sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương chính là những thuận lợi của huyện Pác Nặm trong tổ chức thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa. Tuy nhiên, huyện cũng gặp không ít khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện, như: Thiếu phòng học, phòng học bộ môn, phòng chức năng, nhà bán trú, công trình phụ trợ cho việc dồn ghép học sinh lớp 3, 4, 5 về điểm trường thuận lợi và trường chính; trang thiết bị dạy học còn thiếu và chưa đồng bộ; đội ngũ giáo viên thiếu và không đồng bộ, nhất là giáo viên môn Tiếng Anh và Tin học; nguồn kinh phí thực hiện còn hạn hẹp…

Phát biểu tại buổi giám sát, đồng chí Triệu Thị Thu Phương tiếp thu kiến nghị, chia sẻ khó khăn của huyện Pác Nặm về thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa. Đồng chí nhấn mạnh, mục đích cao nhất của thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa là nâng cao chất lượng toàn diện của ngành giáo dục. Chìa khóa thành công nằm chính ở nhân tố con người, vì vậy huyện Pác Nặm cần có giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, phải giúp đội ngũ những người giảng dạy nhận thức đầy đủ về chủ trương trên, tự mình có thay đổi trong tư duy, phương pháp lên lớp. Cùng với đó, công tác tuyên truyền cũng cần được đẩy mạnh để tạo đồng thuận, sự quyết tâm của toàn huyện để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này./.
 

Xuân Nghiệp

Xem thêm