Đoàn đại biểu Quốc hội giám sát thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa tại thành phố Bắc Kạn

Thực hiện chương trình giám sát về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông, giai đoạn 2015- 2020, chiều 10/7, đồng chí Triệu Thị Thu Phương- Trưởng ban Dân tộc, đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Kạn cùng các thành viên đã có buổi làm việc với UBND thành phố Bắc Kạn.

Thực hiện chương trình giám sát về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông, giai đoạn 2015- 2020, chiều 10/7, đồng chí Triệu Thị Thu Phương- Trưởng ban Dân tộc, đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Kạn cùng các thành viên đã có buổi làm việc với UBND thành phố Bắc Kạn.

Đoàn giám sát làm việc với UBND thành phố Bắc Kạn.
Đoàn giám sát làm việc với UBND thành phố Bắc Kạn.

Theo báo cáo của UBND thành phố Bắc Kạn, năm học 2019- 2020, ở cấp tiểu học trên địa bàn thành phố có 08 trường, chia làm 139 lớp với 4.345 học sinh; 223 cán bộ, giáo viên, nhân viên, trong đó có 12 giáo viên dạy môn Tiếng Anh, không có giáo viên môn Tin học. Về cơ sở vật chất, có 153 phòng học văn hóa (còn 07 phòng học tạm); 7/8 trường tổ chức bán trú cho học sinh; 8/8 trường chưa có phòng chức năng để phục vụ việc dạy học các môn chuyên biệt (các trường đã cải tạo, sửa chữa, chuyển đổi công năng 39 phòng để sử dụng làm phòng tin học, ngoại ngữ, phòng đa năng, giáo dục nghệ thuật, thư viện, thiết bị).

Để thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa, thành phố đã rà soát, sắp xếp đội ngũ cán bộ, giáo viên và chọn cử người tham gia bồi dưỡng theo kế hoạch của cấp trên từ đó sẽ tổ chức tập huấn, bồi dưỡng đại trà. Mặc dù đã dành sự quan tâm nhất định nhưng theo đánh giá của UBND thành phố Bắc Kạn, việc chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học của địa phương đáp ứng cho việc đổi mới giáo dục còn gặp khó khăn và thiếu đồng bộ. Trong khi đó, việc thực hiện dạy đủ các môn chuyên biệt thì những năm học tới thành phố sẽ thiếu nhiều giáo viên, nhất là môn học Tiếng Anh và Tin học. Vì vậy, UBND thành phố Bắc Kạn kiến nghị cấp trên bổ sung biên chế giáo viên đủ định mức theo quy định để địa phương thực hiện việc dạy học 2 buổi/ngày và thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa. Tỉnh có cơ chế phù hợp thực hiện xã hội hóa việc dạy học các môn học tự chọn như: bơi, đá bóng. Đặc biệt là quan tâm hỗ trợ kinh phí xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị dạy học theo chương trình mới.

Đoàn giám sát đề nghị lãnh đạo thành phố Bắc Kạn, cơ quan chuyên môn báo cáo làm rõ lộ trình thực hiện và tỷ lệ phần trăm đáp ứng về cơ sở vật chất, trang thiết bị, đội ngũ giáo viên, tâm thế của thầy cô giáo, học sinh và phụ huynh trong viên tiếp nhận, triển khai thực hiện đổi mới trong giáo dục theo chủ trương của Quốc hội. Trước đó, buổi sáng cùng ngày Đoàn giám sát đã làm việc tại Trường Tiểu học Dương Quang./.

Xuân Nghiệp

Xem thêm