Đoàn kết xây dựng nông thôn mới ở thôn Che Ngù

Ở thôn Che Ngù, xã Yên Thượng (Chợ Đồn), sức mạnh đoàn kết của nhân dân đã được phát huy, giúp địa phương thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Ở thôn Che Ngù, xã Yên Thượng (Chợ Đồn), sức mạnh đoàn kết của nhân dân đã được phát huy, giúp địa phương thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Đường giao thông nông thôn được bê tông hóa tạo điều kiện thuận lợi cho bà con phát triển kinh tế- xã hội
Đường giao thông nông thôn được bê tông hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho bà con phát triển kinh tế- xã hội.

Năm 2013, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, thôn triển khai làm đường giao thông nông thôn với phương châm Nhà nước hỗ trợ 30%, bà con nhân dân đóng góp 70%. Nhận thức được tầm quan trọng của việc phát triển đường giao thông sẽ góp phần như thế nào đến phát triển kinh tế- xã hội của thôn nên Chi ủy chi bộ, Ban công tác Mặt trận thôn đã tổ chức họp thôn để bàn bạc, thống nhất một cách công khai, dân chủ phương án, mức đóng góp của các hộ gia đình….

Với phương châm dân biết, dân bàn, dân đóng góp, dân làm, dân quản lý và dân hưởng lợi, Ban công tác Mặt trận thôn đã vận động người dân hiến đất, góp công, góp tiền xây dựng nông thôn mới, làm đường liên thôn. Đồng chí Ma Đình Lương- Bí thư chi bộ thôn Che Ngù cho biết: Thời điểm đó, phong trào làm đường liên thôn chỉ mới nhen nhóm, chưa phát triển rộng rãi như bây giờ, song công tác tuyên truyền về chương trình xây dựng nông thôn mới rất được thôn chú trọng, nhờ đó đã nhận được sự đồng tình, hưởng ứng và tích cực tham gia của bà con trong thôn.

Được bàn bạc một cách dân chủ, công khai, thôn đã thống nhất từ việc chia tổ, chia nhóm để lao động như lấy cát, sỏi, tiến hành bê tông. Thời điểm đó, việc trộn bê tông được bà con thực hiện bằng phương pháp thủ công, chưa có máy móc hỗ trợ. Sau một thời gian thi công, 300 mét đường giao thông nông thôn của thôn đã được bê tông hóa với 645 ngày công lao động của bà con nhân dân, 225m3 cát, sỏi. Khi làm tuyến đường này, thôn nhận được sự hỗ trợ của Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh về vật chất; đoàn viên, thanh niên hỗ trợ ngày công lao động.

Bà con thôn Che Ngù có ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, sử dụng hiệu quả các lò đốt rác.
Bà con thôn Che Ngù có ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, sử dụng hiệu quả các lò đốt rác.

Đến năm 2016, thôn tiếp tục được đầu tư làm đường, nguồn vốn do Nhà nước đầu tư 70%, bà con đóng góp 30%. Lần này, việc làm tuyến đường được giao cho doanh nghiệp thi công. Bà con tiếp tục tham gia đóng góp được hơn 300 ngày công lao động. Ban công tác Mặt trận thôn đã huy động mỗi hộ 01 người tham gia và phân công thành các nhóm với các công việc: Xây kè, đóng cốt-pha, cán mặt đường. Đến nay trục đường chính của thôn đã hoàn thành với chiều dài 1.800m. Hiện tuyến đường nội thôn còn khoảng 600m chưa được bê tông hóa, dự kiến thôn sẽ phấn đấu bê tông trong năm 2019.

Trong xây dựng nông thôn mới, việc xây dựng nhà văn hóa thôn là tiêu chuẩn để xã hoàn thành tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa. Năm 2017, Nhà nước hỗ trợ 127 triệu đồng để tiến hành xây dựng nhà văn hóa thôn. Được Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Bắc Kạn hỗ trợ 20 triệu đồng, với sự chung tay tiếp sức của con em trong thôn đã thành đạt đang công tác xa, cùng với sự đóng góp của người dân, thôn đã huy động được số tiền trị giá hơn 100 triệu đồng. Bà con đã đóng góp 488 ngày công để hoàn thành công trình. Để giữ gìn vệ sinh môi trường, đến nay 42/45 hộ đã có nhà tiêu, nhà tắm hợp vệ sinh (đạt 93%). Thôn có 5 điểm lò đốt rác theo từng cụm dân cư, bà con đều có ý thức thu gom rác để xử lý.

Bà con trong thôn luôn đoàn kết giúp nhau trong lao động sản xuất, kết hợp ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật để phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Đến nay tỷ lệ hộ nghèo của thôn giảm chỉ còn 6,8%, đời sống từng bước được nâng lên, 95% các hộ trong thôn đạt gia đình văn hóa, không có trẻ em bỏ học, gần 30 năm trở lại đây trong thôn không có người sinh con thứ 3, không có trẻ em suy dinh dưỡng, trong thôn không có nhà tạm.

Đồng chí Nông Văn Hùng- Chủ tịch UBND Xã Yên Thượng cho biết: Che Ngù được chọn là thôn điểm nông thôn mới của xã Yên Thượng từ năm 2014. Những kết quả đã đạt được là cơ sở để xã tiếp tục phấn đấu để về đích nông thôn mới vào năm 2019 theo đúng kế hoạch./.

Ma Thị Huế

Báo chí K13, Trường Đại học Khoa học Thái Nguyên

Xem thêm