Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra thi công tuyến đường Thành phố Bắc Kạn – Ba Bể

Sáng 10/4, đồng chí Hoàng Duy Chinh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cùng đoàn công tác của tỉnh và các nhà thầu thi công đã đi kiểm tra thực tế các gói thầu thi công thuộc Dự án Xây dựng tuyến đường thành phố Bắc Kạn - hồ Ba Bể.

Đồng chí Hoàng Duy Chinh- Bí thư Tỉnh ủy cùng đoàn công tác, nhà thầu kiểm tra thực tế tại tuyến Km0 tại thành phố Bắc Kạn
Đồng chí Hoàng Duy Chinh- Bí thư Tỉnh ủy cùng đoàn công tác, nhà thầu kiểm tra thực tế tại tuyến Km0 tại thành phố Bắc Kạn

Dự án Xây dựng tuyến đường thành phố Bắc Kạn - hồ Ba Bể được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1854 ngày 14/10/2020 và giao cho Sở Giao thông - Vận tải làm chủ đầu tư, đơn vị nhận uỷ thác quản lý dự án là Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh. Tuyến đường Thành phố Bắc Kạn - hồ Ba Bể có chiều dài 39km, có tổng mức đầu tư trên 1.456 tỷ đồng đi qua phường Sông Cầu, xã Dương Quang, thành phố Bắc Kạn; xã Đôn Phong, huyện Bạch Thông; xã Bằng Phúc, huyện Chợ Đồn và các xã Đồng Phúc, Quảng Khê, huyện Ba Bể. Dự án có quy mô đường cấp III miền núi với 21 cầu. Đến nay, đã tạm ứng cho 10/12 nhà thầu, toàn tuyến đã có 6/12 gói thầu đang triển khai thi công. 

Đoàn công tác cũng đã kiểm tra tiến độ thi công tại các tuyến từ thành phố Bắc Kạn đến huyện Bạch Thông.
Đoàn công tác cũng đã kiểm tra tiến độ thi công tại các tuyến từ thành phố Bắc Kạn đến huyện Bạch Thông.

Hiện nay, dự án đang gặp một số khó khăn vướng mắc ảnh hưởng đến tiến độ thi công như: Một số đoạn tuyến có địa hình khó khăn nên chưa có phương án làm đường công vụ để tiếp cận từng gói thầu thi công; thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng rừng mới được chấp thuận vào ngày 22/3/2022; công tác giải phóng mặt bằng một số điểm còn vướng mắc…

Đến nay, chủ đầu tư đã tạm ứng cho 10/12 nhà thầu, toàn tuyến đã có 6/12 gói thầu đang triển khai thi công.
Đến nay, chủ đầu tư đã tạm ứng cho 10/12 nhà thầu, toàn tuyến đã có 6/12 gói thầu đang triển khai thi công.


Tại buổi kiểm tra, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh nhấn mạnh: Dự án xây dựng tuyến đường thành phố Bắc Kạn – hồ Ba Bể là dự án trọng điểm, có ý nghĩa quan trọng trong phát triển kinh tế, xã hội và du lịch của tỉnh. Chính vì vậy, để đảm bảo tiến độ cũng như chất lượng của dự án, Sở Giao thông Vận tải cần  tăng cường công tác phối hợp với các sở ngành và chính quyền các địa phương giải quyết các vấn đề vướng mắc liên quan đến giải phóng mặt bằng, bãi xả thải; Sở Tài nguyên và Môi trường tập trung rà soát lại việc thỏa thuận với các hộ dân và có sự hướng dẫn cụ thể trong công tác thu hồi đất làm bãi đổ thải; Tiếp tục tổ chức họp dân thông tin về chính sách, chủ trương, lắng nghe ý kiến của Nhân dân khẩn trương tháo gỡ những vướng mắc đang tồn tại hiện nay.../.

Duy Khánh

Xem thêm