Dự báo thời tiết đêm 23 ngày 24/9

+ Khu vực vùng núi cao của tỉnh gồm các huyện: Na Rì, Ngân Sơn, Pác Nặm: Đêm nhiều mây có mưa rào nhẹ vài nơi, ngày giảm mây trời nắng. Gió nhẹ.

+ Khu vực vùng núi cao của tỉnh gồm các huyện: Na Rì, Ngân Sơn, Pác Nặm: Đêm nhiều mây có mưa rào nhẹ vài nơi, ngày giảm mây trời nắng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ dao động từ 22 đến 290C

Độ ẩm trung bình từ 80 đến 82%.

+ Khu vực vùng thấp và phía nam tỉnh gồm các huyện: Ba Bể, Bạch Thông, Chợ Đồn, Chợ Mới:  Đêm nhiều mây có mưa rào nhẹ vài nơi, ngày giảm mây trời nắng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ dao động từ 24 đến 320C

Độ ẩm trung bình từ 78 đến 80%.

+ Khu vực thành phố Bắc Kạn: Đêm nhiều mây có mưa rào nhẹ, ngày giảm mây trời nắng. Gió nhẹ.   

Nhiệt độ dao động từ 24 đến 320C

Độ ẩm trung bình từ 77 đến 79%.

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN TỈNH BẮC KẠN

Xem thêm