Hướng tới Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Chi bộ Chí Kiên (22/9/1943-22/9/2023):

Dự sinh hoạt chi bộ cơ sở nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

0:00 / 0:00
0:00

BBK - Nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của BCH Đảng bộ tỉnh với việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên trong toàn tỉnh, ngày 21/01/2014, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn ban hành Kế hoạch số 130-KH/TU về việc dự sinh hoạt chi bộ.

Đồng chí Ma Từ Đông Điền, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy tặng cuốn “Bản tin Công tác xây dựng Đảng” tháng 8 cho đảng viên cao tuổi Bàn Văn Nải, Chi bộ thôn Phiêng An.

Đồng chí Ma Từ Đông Điền, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy tặng cuốn “Bản tin Công tác xây dựng Đảng” tháng 8 cho đảng viên cao tuổi Bàn Văn Nải, Chi bộ thôn Phiêng An.

Qua hơn 09 năm thực hiện cho thấy, đây là một chủ trương đúng, thiết thực, được cán bộ, đảng viên, Nhân dân đồng tình. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Có 09 đảng viên, nhưng việc tổ chức sinh hoạt tại Chi bộ thôn Phiêng An, thuộc Đảng bộ xã Quang Thuận (Bạch Thông) luôn được duy trì nền nếp. Tại buổi sinh hoạt định kỳ tháng 9/2023 của chi bộ có sự tham dự của đồng chí Ma Từ Đông Điền, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Tổ trưởng tổ dự sinh hoạt tại các chi bộ thuộc Đảng bộ huyện Bạch Thông, đảng viên trong chi bộ thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến vào kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 8, phương hướng, nhiệm vụ trong tháng 9/2023. Cụ thể, như: Việc lãnh đạo tổ chức sinh hoạt hè cho học sinh nghỉ hè tại thôn bảo đảm an toàn. Phấn đấu mỗi gia đình đảng viên là một mô hình tiêu biểu, đi đầu trong việc thực hiện xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển mô hình du lịch cộng đồng.

Về phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Ma Từ Đông Điền định hướng: Cùng với bám sát hướng dẫn, định hướng của Đảng bộ tỉnh để tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt, đảng viên trong chi bộ tiếp tục phát huy tinh thần gương mẫu, nêu gương phát triển kinh tế gia đình. Trong phát triển du lịch cộng đồng, cần phát huy các nghề truyền thống với việc tạo ra các sản phẩm OCOP và quan tâm đến bảo vệ môi trường…

Buổi sinh hoạt tháng 9/2023 tại Chi bộ thôn Đon Bây, xã Vi Hương (Bạch Thông).

Buổi sinh hoạt tháng 9/2023 tại Chi bộ thôn Đon Bây, xã Vi Hương (Bạch Thông).

Đảng bộ tỉnh hiện nay có 11 đảng bộ trực thuộc, gồm 07 đảng bộ huyện, 01 đảng bộ thành phố, 02 đảng bộ lực lượng vũ trang (Công an, Quân sự) và 01 đảng bộ đặc thù (Các cơ quan tỉnh) với 432 tổ chức cơ sở đảng (173 đảng bộ cơ sở; 259 chi bộ cơ sở), 1.992 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở với 36.872 đảng viên, chiếm trên 11% dân số (tính đến tháng 6 năm 2023).

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác dự sinh hoạt chi bộ năm 2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành quyết định kiện toàn, phân công các tổ công tác dự sinh hoạt chi bộ của tỉnh bảo đảm về số lượng, phù hợp với vị trí công tác của từng thành viên; đôn đốc các cấp ủy, tổ chức đảng tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác tổ chức xây dựng Đảng. Đồng thời, chỉ đạo cấp ủy đôn đốc các tổ thực hiện tốt quy chế dự sinh hoạt chi bộ, tăng cường dự sinh hoạt chi bộ tại các thôn vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn.

Theo đó, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Đảng bộ tỉnh đã xây dựng kế hoạch dự sinh hoạt chi bộ năm 2023; kịp thời kiện toàn các tổ dự sinh hoạt, thông báo phân công các ủy viên ban chấp hành đảng bộ, lãnh đạo các ban xây dựng đảng, các đoàn thể chính trị - xã hội của huyện thực hiện việc dự sinh hoạt chi bộ theo định kỳ hằng tháng; phối hợp với các tổ dự sinh hoạt của tỉnh thống nhất thời gian dự sinh hoạt chi bộ, tránh trùng lắp, chồng chéo, kịp thời nắm bắt thông tin từ cơ sở để chỉ đạo thực hiện.

Theo đó, hằng tháng các thành viên chủ động sắp xếp, bố trí thời gian phối hợp chặt chẽ với tổ công tác của huyện ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc tỉnh để dự sinh hoạt với các chi bộ theo kế hoạch.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, các tổ dự sinh hoạt cấp tỉnh dự sinh hoạt được 68 chi bộ (02 chi bộ cơ sở, 66 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở), dự họp đảng ủy cơ sở 25 cuộc; dự sinh hoạt chuyên đề 06 chi bộ. Tổ dự sinh hoạt nhiều nhất được 10 chi bộ, dự ít nhất 03 chi bộ .

Các tổ cấp huyện dự sinh hoạt được 596 chi bộ (113 chi bộ cơ sở, 483 chi bộ trực thuộc), họp đảng ủy cơ sở 199 buổi, sinh hoạt chuyên đề 101 buổi. Đảng bộ dự sinh hoạt được nhiều nhất là 128 chi bộ; tổ dự được ít nhất là 08 chi bộ.

Mặc dù còn những hạn chế nhất định, nhưng qua đánh giá cho thấy, hầu hết các chi bộ duy trì nền nếp chế độ sinh hoạt định kỳ theo quy định; nội dung, hình thức, quy trình tổ chức sinh hoạt phù hợp; công tác điều hành của bí thư chi bộ khá rõ ràng, đầy đủ, toàn diện và linh hoạt, phát huy tốt tính dân chủ trong sinh hoạt; thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình. Bên cạnh đó, ý thức trách nhiệm của đảng viên tham gia sinh hoạt có sự chuyển biến tích cực.

Định hướng thực hiện Kế hoạch số 130-KH/TU trong những tháng cuối năm 2023, đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chỉ đạo: Các chi, đảng bộ trực thuộc tiếp tục nâng cao công tác tuyên truyền; đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt, duy trì nghiêm nền nếp, chế độ sinh hoạt; chú trọng thực hiện đầy đủ nội dung sinh hoạt chi bộ. Thành viên các tổ dự sinh hoạt của tỉnh, của huyện bố trí thời gian, sắp xếp công việc dự sinh hoạt chi bộ theo kế hoạch. Tổ trưởng các tổ quan tâm đôn đốc các thành viên đi dự sinh hoạt và chỉ đạo tăng cường dự sinh hoạt tại những chi bộ còn khó khăn, để hướng dẫn cấp ủy và chi bộ nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.../.

Xem thêm