Ghi nhận đóng góp quan trọng của người có uy tín, trưởng thôn, điển hình tiên tiến tiêu biểu vào sự nghiệp xây dựng, phát triển tỉnh nhà

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Sáng 22/8, Tỉnh ủy Bắc Kạn tổ chức Hội nghị biểu dương người có uy tín, trưởng thôn và điển hình tiên tiến tiêu biểu vùng đồng bào dân tộc thiểu số lần thứ XII, năm 2023.
Quang cảnh Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị.

Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo. Về dự Hội nghị có 59 đại biểu là người có uy tín, trưởng thôn, điển hình tiên tiến tiêu biểu trong toàn tỉnh.

Theo Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, hiện Bắc Kạn có 1.284 người có uy tín ở 1.292 thôn, bản, tổ dân phố.

Theo Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 01/2/2008 của Thủ tướng Chính phủ về phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thì hiện tỉnh Bắc Kạn có 363 người có uy tín.

Toàn tỉnh có 1.291 trưởng thôn, bản, tổ dân phố, trong đó có 507 người có uy tín. Đội ngũ trí thức của tỉnh có hơn 12.975 người, trong đó, đồng bào dân tộc thiểu số là 10.951 người.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Đội ngũ người có uy tín, trưởng thôn chủ yếu là người dân tộc thiểu số, thuộc các thành phần cán bộ, công chức nghỉ hưu, trưởng các hội đoàn thể, trưởng dòng họ, đảng viên, người dân sản xuất, kinh doanh giỏi…

Giai đoạn 2021-2022, thực hiện chế độ, chính sách đối với người có uy tín, trưởng thôn, tỉnh Bắc Kạn đã thăm hỏi kịp thời các hộ gia đình người có uy tín bị thiệt hại do thiên tai và bị ốm, đau; cấp phát 161 điện thoại thông minh; cấp phát các loại báo cho gần 6.500 lượt người…

Đội ngũ người có uy tín luôn gương mẫu chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hương ước, quy ước ở khu dân cư. Đồng thời, luôn tích cực tuyên truyền, vận động gia đình và cộng đồng thực hiện quyền, nghĩa vụ của công dân; đi đầu trong phát triển kinh tế… Đặc biệt, trong phong trào xây dựng nông thôn mới, đội ngũ người có uy tín đã thực sự là đầu tàu gương mẫu và hiệu quả trong vận động Nhân dân. Tiêu biểu như: ông Triệu Văn Quang, thôn Slam Vè, xã Nhạn Môn (Pác Nặm) vận động 11 hộ dân hiến đất mở 2,3km đường; ông Nguyễn Duy Quyến, thôn Tân Hoan, xã Tân Tú (Bạch Thông) vận động Nhân dân xây dựng vững chắc khối đại đoàn kết…

Đội ngũ người có uy tín, trưởng thôn còn tích cực phối hợp với các cấp chính quyền tuyên truyền, vận động Nhân dân gìn giữ, bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc; tích cực ngăn ngừa, giải quyết, hòa giải mâu thuẫn từ cơ sở.

Người có uy tín cung cấp nhiều tin liên quan để lực lượng chức năng bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở; tham gia vận động, tuyên truyền Nhân dân phản bác, đấu tranh, từ bỏ ảnh hưởng của các tổ chức bất hợp pháp. Người có uy tín còn tham gia giải quyết ổn định 02 vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự; hơn 100 vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp tại cơ sở…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã biểu dương, ghi nhận những đóng góp của đội ngũ người có uy tín, trưởng thôn và điển hình tiên tiến tiêu biểu vùng đồng bào dân tộc thiểu số vào những kết quả phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh.

Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại Hội nghị.

Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại Hội nghị.

Đồng chí đề nghị các huyện, thành phố quan tâm triển khai đồng bộ, toàn diện các chương trình, chính sách, đặc biệt là các chương trình mục tiêu quốc gia trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tập trung xây dựng hệ thống chính trị từ thôn, bản trở lên trong sạch, vững mạnh.

Quan tâm lựa chọn, suy tôn những người có tâm huyết, trách nhiệm, uy tín và có khả năng tuyên truyền, vận động Nhân dân làm trưởng thôn, người có uy tín. Làm tốt công tác thực hiện chế độ chính sách cho người có uy tín, trưởng thôn gắn với bồi dưỡng, tập huấn, cung cấp thông tin kịp thời phù hợp với địa bàn.

Các huyện, thành phố động viên, biểu dương, khen thưởng kịp thời và vận động, hướng dẫn người có uy tín tham gia những việc cần bàn, cần làm ngay từ cấp thôn, bản.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị người có uy tín, trưởng thôn, điển hình tiên tiến tiêu biểu tiếp tục lan tỏa sâu rộng kết quả, thành tích để góp phần tạo nên phong trào phát huy ý chí tự lực, tự cường để tiếp tục xây dựng tỉnh nhà phát triển...

Lãnh đạo tỉnh trao Bằng khen cho 29 cá nhân là người uy tín tiêu biểu có thành tích xuất sắc góp phần củng cố, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, giai đoạn 2021 - 2022.

Lãnh đạo tỉnh trao Bằng khen cho 29 cá nhân là người uy tín tiêu biểu có thành tích xuất sắc góp phần củng cố, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, giai đoạn 2021 - 2022.

Dịp này, Hội nghị đã biểu dương, trao Bằng khen của UBND tỉnh cho 59 người có uy tín, trưởng thôn và điển hình tiên tiến tiêu biểu vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm cùng đại biểu người có uy tín, trưởng thôn và điển hình tiên tiến tiêu biểu vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm cùng đại biểu người có uy tín, trưởng thôn và điển hình tiên tiến tiêu biểu vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Sau Hội nghị, Đoàn đại biểu người có uy tín, trưởng thôn và điển hình tiên tiến tiêu biểu vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Bắc Kạn sẽ đi gặp mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước; học tập kinh nghiệm tại các tỉnh Hòa Bình, Sơn La./.

Xem thêm