Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 7,3% so cùng kỳ

8 tháng đầu năm, hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh đã ổn định và đang trên đà tăng đều ở tất cả các lĩnh vực. Chỉ số sản xuất toàn ngành tăng 5,91% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: Ngành khai khoáng tăng hơn 3,3%; ngành chế biến, chế tạo tăng 5,4%; ngành sản xuất phân phối điện và khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí tăng hơn 11% và nhóm ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 13,1%.

8 tháng đầu năm, hoạt động sản xuất công nghiệp đã ổn định và trên đà tăng đều ở tất cả các lĩnh vực. (Trong ảnh: Hoạt động sản xuất, chế biến gỗ tại Khu Công nghiệp Thanh Bình- Chợ Mới).
8 tháng đầu năm, hoạt động sản xuất công nghiệp đã ổn định và trên đà tăng đều ở tất cả các lĩnh vực. (Trong ảnh: Hoạt động sản xuất, chế biến gỗ tại Khu Công nghiệp Thanh Bình- Chợ Mới).

Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 952,6 tỷ đồng, tăng 7,32% so cùng kỳ; trong đó: Công nghiệp khai khoáng ước đạt 263,3 tỷ đồng, tăng 5,1% so cùng kỳ; công nghiệp chế biến, chế tạo ước đạt 606,9 tỷ đồng, tăng hơn 7,4% so cùng kỳ; công nghiệp sản xuất phân phối điện và khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí ước đạt gần 50 tỷ đồng, tăng hơn 13,8% so cùng kỳ; công nghiệp cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải ước đạt hơn 32,4 tỷ đồng, tăng 12,6% so cùng kỳ.

Trong đó, tính riêng tháng 8/2022 so với tháng trước, chỉ số sản xuất của ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh tăng 5,27%; giá trị sản xuất công nghiệp đạt 133,6 tỷ đồng, tăng 5,79% so tháng trước. Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu sản xuất trong tháng 8/2022, gồm: Tinh quặng chì 740 tấn, tăng 1,37% so cùng kỳ; tinh quặng kẽm đạt 2.700 tấn, tăng 26,46%; gỗ bóc các loại 2.130m3, tăng 22,41% so với cùng kỳ; giấy bìa các loại 250 tấn, tăng 21,36% so với cùng kỳ; ván dán 12.000 m3, tăng 242,86% so cùng kỳ năm trước…

Anh Thúy

Xem thêm