Giải quyết thủ tục hành chính theo mô hình một cửa liên thông

Thời gian qua, mô hình một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) của TP. Bắc Kạn đã thu được một số kết quả tích cực. Qua đó tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, đồng thời tăng cường tinh thần, trách nhiệm của cán bộ công quyền khi thực thi công vụ.

Người dân và doanh nghiệp đến giao dịch tại Bộ phận Một cửa thành phố Bắc Kạn.
Người dân và doanh nghiệp đến giao dịch tại Bộ phận Một cửa thành phố Bắc Kạn.

UBND thành phố và 8 xã, phường đã chỉ đạo sát sao và tổ chức giải quyết TTHC theo mô hình một cửa liên thông trong các lĩnh vực trên địa bàn. Bộ phận một cửa thành phố được xây dựng năm 2017 và đưa vào sử dụng từ đầu năm 2018, có tổng diện tích 185m2 được trang bị đầy đủ cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ. Hiện nay, Bộ phận này có 09 cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC theo lịch. Các công chức được giao nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ TTHC đều thực hiện quét các thành phần kèm theo hồ sơ vào phần mềm một cửa của thành phố.

Đối với UBND các xã, phường, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả được quan tâm đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động từ đầu năm 2018, có diện tích từ 25 - 90m2, quầy làm việc có từ 3 - 5 chỗ ngồi, được trang bị đầy đủ máy tính, máy in, máy scan, hệ thống camera, điều hòa, quạt trần, máy tính phục vụ tổ chức, cá nhân tra cứu thông tin TTHC. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã, phường có tổng cộng 68 người được bố trí trực luân phiên theo ngày. Các danh mục và quy trình thực hiện TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết được niêm yết công khai theo đúng quy định

Mới đây, kết quả giám sát chuyên đề về công tác CCHC trong giải quyết thủ tục hành chính theo mô hình một cửa liên thông trong các lĩnh vực đối với UBND thành phố và 8 xã, phường của HĐND thành phố cho thấy: Từ 01/01/2021 đến 30/6/2022 tổng số hồ sơ TTHC Bộ phận một cửa UBND thành phố và các xã, phường đã tiếp nhận là 10.363, trong đó nhận qua trực tuyến 832, trực tiếp 9.465, kỳ trước chuyển sang 66. Số hồ sơ đã giải quyết 10.261 (trước hạn 7.620, đúng hạn 2.641, quá hạn 0); số hồ sơ đang giải quyết 102 (trong hạn 102, quá hạn 0). Số hồ sơ phát sinh qua dịch vụ bưu chính công ích là 1.247 (tiếp nhận 390, trả kết quả 857).

Cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử trên địa bàn thành phố đang từng bước đi vào nền nếp. Thể hiện được tính minh bạch, công khai trong giải quyết TTHC, tạo được niềm tin của tổ chức, cá nhân đối với cơ quan nhà nước. Đa số các TTHC đều được giải quyết, trả kết quả trước và đúng hạn. Công tác tuyên truyền người dân thực hiện các thủ tục hành chính qua môi trường điện tử bước đầu được quan tâm.

Bên cạnh đó, việc giải quyết thủ tục hành chính theo mô hình một cửa liên thông trên địa bàn thành phố vẫn còn nhiều hạn chế như: Chưa có nhiều TTHC được thông qua phương án đơn giản hóa. Tỷ lệ người dân nộp hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích chưa cao. Máy móc, trang thiết bị phục vụ người dân tra cứu hồ sơ văn bản, xếp số... chưa phát huy được tác dụng. Sự phối hợp giữa các cơ quan với nhau và giữa cơ quan với đối tượng thực hiện có lúc chưa tốt. Phần mềm tiếp nhận và trả kết quả đối với lĩnh vực tài nguyên môi trường chưa thống nhất, liên thông...

Để khắc phục những hạn chế nêu trên, UBND thành phố và các xã, phường cần tăng cường hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo về thực hiện CCHC trong giải quyết thủ tục hành chính theo mô hình một cửa liên thông, gắn CCHC với chuyển đổi số. Chỉ đạo kiểm soát TTHC, rà soát, đánh giá, đơn giản hóa TTHC. Đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân giải quyết TTHC thông qua dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác phối hợp giữa các phòng, ban, đơn vị, địa phương trong giải quyết TTHC theo mô hình một cửa liên thông.../.

Đăng Bách

Xem thêm