TP. Bắc Kạn nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

0:00 / 0:00
0:00
BBK -  Trong 8 tháng của năm 2023, UBND thành phố Bắc Kạn đã nỗ lực điều hành các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nhiệm vụ đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận; đồng thời chỉ rõ những giải pháp cần tăng cường thực hiện trong những tháng cuối năm.
Lĩnh vực thương mại - dịch vụ của thành phố Bắc Kạn tiếp tục được đẩy mạnh. Trong ảnh: Hoạt động mua sắm tại siêu thị Winmart Bắc Kạn.

Lĩnh vực thương mại - dịch vụ của thành phố Bắc Kạn tiếp tục được đẩy mạnh.

Trong ảnh: Hoạt động mua sắm tại siêu thị Winmart Bắc Kạn.

Là một trong những ngành kinh tế trọng điểm, lĩnh vực thương mại, dịch vụ được thành phố đẩy mạnh. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ trên địa bàn đạt khoảng 2.400 tỷ đồng, bằng 65,9% kế hoạch và tăng 3,69% so với cùng kỳ. Lĩnh vực xây dựng cơ bản, quản lý đô thị, tài nguyên và môi trường được tăng cường. Đến nay, thành phố đã phối hợp tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất được 17 thửa đất ở tại đô thị với số tiền trúng đấu giá hơn 13 tỷ đồng. Chủ động tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ GPMB và triển khai thực hiện các công trình, dự án như: Dự án xây dựng Sân vận động tỉnh, dự án xây dựng đường vào hồ chứa nước Nặm Cắt...

Thu ngân sách trên địa bàn thành phố đạt 44,9% dự toán. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt 29% kế hoạch. Nông, lâm nghiệp được chỉ đạo phát triển theo hướng kinh tế tập thể, liên kết sản xuất hàng hóa. Tổng sản lượng lương thực có hạt vụ xuân của thành phố ước đạt 1.904 tấn, bằng 50% kế hoạch và bằng 92,75% so với cùng kỳ; trồng rừng đạt 108% kế hoạch; thành lập mới được 04 HTX, đạt 200% kế hoạch, nâng tổng số mô hình kinh tế tập thể trên địa bàn lên 53 HTX và 01 chi nhánh HTX. Thực hiện Chương trình “Mỗi xã, phường một sản phẩm”, có 13/16 phiếu đăng ký sản phẩm đủ điều kiện tham gia Chương trình OCOP năm 2023.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được thành phố nâng cao chất lượng. Ngành giáo dục có 02 trường tổ chức Lễ đón Bằng công nhận đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1; tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học và tốt nghiệp THCS năm học 2022-2023 đạt 100%. Ngành y tế duy trì tốt các hoạt động khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân. 100% xã, phường có câu lạc bộ, điểm tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Công tác chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử được chú trọng thực hiện. Tổng doanh thu dịch vụ du lịch đạt hơn 1,7 tỷ đồng. Giải quyết việc làm cho 360 lao động, xuất khẩu lao động đạt 32% kế hoạch. Công tác chính sách và bảo trợ xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời.

Kế hoạch khắc phục hạn chế về chỉ số cải cách hành chính năm 2022, thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số được thực hiện sát sao. Tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình của thành phố đạt 61,89%. Tỷ lệ hồ sơ phát sinh trực tuyến đạt 1.110 hồ sơ, bằng 33,39% kế hoạch, vượt chỉ tiêu tỉnh giao...

Bên cạnh kết quả đạt được, tình hình kinh tế - xã hội của thành phố Bắc Kạn vẫn còn những hạn chế như: Tiến độ thu ngân sách, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, giải ngân vốn chương trình mục tiêu quốc gia còn chậm; chất lượng cải cách hành chính ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa đồng đều; việc kiểm tra, phát hiện sai phạm trong lĩnh vực trật tự xây dựng tại cơ sở có lúc chưa kịp thời; còn một số vướng mắc trong công tác GPMB, tái định cư của một số công trình, dự án; một số dự án đang GPMB và đã GPMB xong nhưng chưa lựa chọn được nhà đầu tư... Đây đều là những nhiệm vụ trọng yếu, đang gặp nhiều khó khăn vướng mắc.

Để hoàn thành nhiệm vụ năm 2023 trong những tháng còn lại của năm, thành phố Bắc Kạn đề ra một số mục tiêu, giải pháp. Trong đó trọng tâm là tiếp tục thu hút nguồn lực đầu tư, nâng cấp, xây dựng, phát triển cơ sở hạ tầng thương mại, dịch vụ, du lịch. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án đầu tư xây dựng cơ bản, chương trình MTQG. Tăng cường khai thác các nguồn thu, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách năm 2023. Thu hút đầu tư tại Cụm công nghiệp Huyền Tụng. Đôn đốc, hướng dẫn các tổ chức kinh tế, cá nhân nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP. Tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 29-NQ/TU ngày 25/10/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Nâng cao chất lượng công tác giáo dục, y tế, giảm nghèo và an sinh xã hội...

Tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, củng cố chính quyền, MTTQ và các đoàn thể. Giữ vững ổn định an ninh – chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tiếp tục cải cách hành chính, đổi mới lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin vào các lĩnh vực công tác./.

Xem thêm