BÀI THAM DỰ CUỘC THI SÁNG TẠO TÁC PHẨM BÁO CHÍ VỀ GƯƠNG ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN:

Giám đốc HTX đồng hành cùng nông hộ

BBK - Được thành lập năm 2021, đến nay HTX An Bình (xã Ngọc Phái, huyện Chợ Đồn) đã thu hút được 17 thành viên và bao tiêu sản phẩm cho 23 hộ dân, có sản phẩm đạt OCOP 3 sao… Những kết quả này có được là nhờ sự năng động, dám nghĩ, dám làm của chị Triệu Thị Thủy, Giám đốc HTX.

Chị Thủy tâm sự: Ngay từ khi mới thành lập, HTX đã xác định phương châm hoạt động là sản xuất phải gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm cho người dân. Vì vậy trong năm 2021, HTX đã liên hệ với chính quyền địa phương để đăng ký thực hiện Dự án phát triển sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm củ kiệu thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới với quy mô 2ha/năm, chủ động tìm kiếm các công ty, doanh nghiệp, bạn hàng có nhu cầu tiêu thụ sản phẩm nông sản và liên kết với các hộ dân để tạo ra và tiêu thụ các sản phẩm nông sản…

HTX đã liên kết sản xuất với các hộ dân xã Ngọc Phái trồng và tiêu thụ 1ha dưa chuột, 3ha củ kiệu. Liên kết sản xuất với các hộ dân xã Lương Bằng, Bằng Lãng chăn nuôi gà thương phẩm quy mô từ 800 - 1.000 con gà/chu kỳ, chăn nuôi lợn thương phẩm quy mô 30 con. Liên kết sản xuất với các hộ dân xã Đồng Phúc (Ba Bể) trồng củ cải với hơn 3ha… Hiện tại HTX liên kết cung ứng giống, vật tư và bao tiêu sản phẩm cho 23 hộ dân (trong đó có 03 hộ nghèo, 05 hộ cận nghèo, 04 hộ mới thoát nghèo).

Thu nhập bình quân của các thành viên từ 4,5 - 5,5 triệu đồng/tháng; đối với các hộ dân liên kết được HTX hỗ trợ khoa học kỹ thuật, cho ứng trước vật tư thiết yếu phục vụ sản xuất, hỗ trợ và bao tiêu sản phẩm theo giá hợp đồng liên kết.

Chủ tịch UBND xã Ngọc Phái, ông Trần Quốc Hiệu cho biết: Công tác phát triển sản xuất liên kết và tiêu thụ sản phẩm nông sản đã tạo việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện mức sống cho người dân trên địa bàn xã Ngọc Phái; giúp xã Ngọc Phái hoàn thành tiêu chí nông thôn mới số 13 về tổ chức sản xuất...

Chị Triệu Thị Thủy, Giám đốc HTX An Bình là một trong những cá nhân vinh dự được biểu dương điển hình tiên tiến tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2023.

Chị Triệu Thị Thủy, Giám đốc HTX An Bình là một trong những cá nhân vinh dự được biểu dương điển hình tiên tiến tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2023.

HTX An Bình hiện có sản phẩm Kẹo lạc đạt OCOP 3 sao. HTX đang đầu tư chế biến các sản phẩm trà từ các loại cây dược liệu như chè hoa vàng, chè giảo cổ lam, chè nụ vối…HTX đang phấn đấu đưa 2 sản phẩm là Trà hoa vàng Chợ Đồn và Trà túi lọc trà hoa vàng Chợ Đồn đạt sản phẩm OCOP 3 sao trong thời gian tới.../.

Xem thêm