Giám sát thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại Công ty TNHH MTV quản lý khai thác công trình thủy lợi Bắc Kạn

Chiều 05/4, thực hiện kế hoạch của Đoàn ĐBQH tỉnh, Tổ giám sát số 2 do đồng chí Nông Quang Nhất- Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì tiến hành giám sát việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2021 tại Công ty TNHH MTV quản lý khai thác công trình thủy lợi Bắc Kạn.

Đoàn giám sát làm việc tại Công ty TNHH MTV quản lý khai thác công trình thủy lợi Bắc Kạn.
Đoàn giám sát làm việc tại Công ty TNHH MTV quản lý khai thác công trình thủy lợi Bắc Kạn.

Giai đoạn 2016-2021, Công ty TNHH MTV quản lý khai thác công trình thủy lợi Bắc Kạn đã triển khai thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo đúng các quy định của Nhà nước. Trong 06 năm qua, Công ty đã nộp về ngân sách nhà nước 8,959 tỷ đồng; kiểm soát chặt chẽ vốn đầu tư xây dựng cơ bản; công tác thẩm tra, thẩm định hồ sơ dự toán, quyết toán, hồ sơ thiết kế đúng quy định; thực hiện việc quản lý chặt chẽ giờ giấc làm việc và kiểm tra, giám sát chất lượng và đảm bảo hiệu quả công việc của cán bộ, công nhân viên, người lao động. Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trở thành nhiệm vụ thường xuyên của đơn vị; có sự chuyển biến rõ nét và sâu rộng trong ý thức và hành động của ban lãnh đạo và cán bộ, công nhân viên, người lao động.

Bên cạnh kết quả đạt được công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của đơn vị còn những tồn tại, hạn chế như: Chưa dành nhiều thời gian kiểm tra, giám sát thường xuyên nên một số nội dung đạt kết quả chưa cao; chưa xây dựng định mức tiết kiệm cụ thể trong từng lĩnh vực quản lý; chưa xây dựng ban hành quy chế quản lý và sử dụng các quỹ theo quy định tại Nghị định 91/2015/NĐ-CP; chưa kiểm tra, giám sát một cách hiệu quả công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại các phòng ban, đơn vị trực thuộc...

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nông Quang Nhất- Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao sự nỗ lực của Công ty trong thực hiện nhiệm vụ duy tu bảo dưỡng các công trình thủy lợi đảm bảo phục vụ tưới tiêu sản xuất. Đặc biệt là đơn vị đã có khoản chi phí tiết kiệm chi; bảo toàn được nguồn vốn, từng bước sắp xếp tinh gọn biên chế, số phòng; có giải pháp, quan tâm việc thực hành tiết kiệm chống lãng phí... Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị thời gian tới Công ty cần có các giải pháp thực hiện những tồn tại hạn chế của đơn vị; đối với lộ trình cổ phần hóa, việc dừng cổ phần hóa Công ty sẽ làm việc với UBND tỉnh để làm rõ tăng cường phối hợp với các sở, ban ngành chức năng và các địa phương trong thực hiện nhiệm vụ.../.

Lý Dũng

Xem thêm