Giám sát thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp

0:00 / 0:00
0:00

BBK -Ngày 07/9, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Bắc Kạn tiến hành giám sát việc thực hiện các dự án liên kết hỗ trợ phát triển sản xuất theo Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 17/7/2019 của HĐND tỉnh tại một số HTX của huyện Chợ Đồn.

Đoàn giám sát đi thực tế tại khu sản xuất chè của Công ty TNHH Phát triển nông nghiệp và chế biến dược liệu Ngọc Thắng.

Đoàn giám sát đi thực tế tại khu sản xuất chè của Công ty TNHH Phát triển nông nghiệp và chế biến dược liệu Ngọc Thắng.

Đoàn đã tiến hành giám sát tại HTX Quỳnh Trang (xã Đồng Thắng); Công ty TNHH Phát triển nông nghiệp và chế biến dược liệu Ngọc Thắng (xã Phương Viên); HTX Sơn Lâm (thị trấn Bằng Lũng), làm việc với Phòng NN&PTNT huyện Chợ Đồn về những thuận lợi, khó khăn sau khi thực hiện Nghị quyết số 08 của HĐND tỉnh.

Qua thắm nắm, HTX tham gia vào các dự án liên kết hỗ trợ phát triển sản xuất đã được thụ hưởng về cơ sở hạ tầng, nhà xưởng, máy móc, bao bì, nhãn mác, tập huấn nâng cao năng lực, từng bước liên kết thành vùng nguyên liệu, xây dựng thương hiệu hàng hóa mang tính đặc hữu, giải quyết việc làm cho nhiều lao động ở địa phương.

Tuy nhiên, qua giám sát vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Kết quả thực hiện dự án chưa đạt được như mục tiêu đề ra, còn 6/8 dự án phải điều chỉnh lại quy mô sản xuất; năng lực, trình độ của các thành viên còn yếu kém, nhất là việc tiếp cận các thủ tục đấu thầu, chào hàng cạnh tranh; công tác lưu trữ hồ sơ, sổ sách chưa kịp thời, đúng với quy định…

Làm việc với Phòng NN&PTNT huyện Chợ Đồn

Làm việc với Phòng NN&PTNT huyện Chợ Đồn

Đoàn giám sát đề nghị các HTX, cơ quan quản lý nhà nước cần hướng dẫn các chủ trì dự án sắp xếp, lưu trữ hồ sơ sổ sách đúng trình tự, quy định, bổ sung thêm một số thông tin, giấy tờ liên quan. Các nội dung giám sát sẽ được Đoàn phản ánh, kiến nghị đến các sở, ngành chức năng xem xét, giải quyết./.

các HTX tại Chợ Đồn

Xem thêm