Giám sát tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công tại Ba Bể

Chiều 29/4, đồng chí Trịnh Tiến Dũng- Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách, Hội đồng nhân dân tỉnh cùng đoàn công tác giám sát về tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công giai đoạn 2021 – 2025 triển khai tại huyện Ba Bể.

Đoàn đến giám sát thực tế tại trường Tiểu học xã Quảng Khê
Đoàn công tác làm việc với lãnh đạo UBND huyện Ba Bể.

Theo báo cáo của UBND huyện Ba Bể, việc thực hiện văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, ban hành các văn bản liên quan đến triển khai thực hiện dự án sau khi được phê duyệt chủ trương đầu tư, huyện Ba Bể đã thực hiện Dự án hạ tầng trung tâm kỹ thuật thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể đã được phê duyệt tháng 7 năm 2021 với tổng vốn đầu tư hơn 172 tỷ đồng, diện tích thực hiện hơn 16ha.

Sau khi được Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án, UBND huyện Ba Bể đã triển khai thực hiện các bước lựa chọn nhà thầu tư vấn bước phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi, thực hiện các bước bảo đảm theo trình tự thủ tục quy định và đúng tiến độ đề ra.

Đoàn công tác đến giám sát thực tế tại trường Tiểu học xã Quảng Khê
Đoàn công tác đến giám sát thực tế tại trường Tiểu học xã Quảng Khê.

Huyện Ba Bể nêu một số khó khăn khi thực hiện dự án như: Dự án có các vị trí nút giao với đường tỉnh 258 ảnh hưởng đến các hộ dân, làm mất đất ở cần bố trí tái định cư; sử dụng lớn diện tích đất trồng lúa; vị trí lấy đất sử dụng đất rừng sản xuất nên trình tự thủ tục phức tạp, nhiều văn bản hướng dẫn liên quan…đã làm ảnh hưởng đến tiến độ dự án. Lãnh đạo UBND huyện Ba Bể kiến nghị tỉnh cần sớm ban hành giá đất cụ thể để có căn cứ thực hiện khi giải phóng mặt bằng.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trịnh Tiến Dũng- Trưởng ban Kinh tế - Ngân Sách, HĐND tỉnh đã biểu dương những kết quả đạt được đến thời điểm này khi triển khai thực hiện các bước đầu tư Dự án hạ tầng trung tâm kỹ thuật thị trấn Chợ Rã. Đồng chí đề nghị UBND huyện tăng cường công tác tuyên truyền đến người dân, nhất là những hộ bị thu hồi đất và ảnh hưởng trong quá trình thi công dự án, tạo sự đồng thuận. Rà soát lại các bước đã và đang triển khai nhằm bảo đảm trình tự thủ tục và tiến độ theo kế hoạch. Lựa chọn các nhà thầu thực hiện dự án cần bảo đảm về năng lực để thực hiện dự án có chất lượng và theo tiến độ. Rà soát và điều chỉnh quy hoạch liên quan (nếu có); chủ động thực hiện các thủ tục đăng ký việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất liên quan dự án. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong suốt quá trình triển khai thực hiện dự án…

Văn Lạ

Xem thêm