HĐND tỉnh Bắc Kạn làm việc với Sở Tài chính và Sở Tài nguyên và Môi trường

Giám sát về công tác quản lý đất công gắn với tài sản công

0:00 / 0:00
0:00
BBK -Sáng 09/6, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh Bắc Kạn làm việc với Sở Tài chính và Sở Tài nguyên và Môi trường về công tác quản lý đất công gắn với tài sản công trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Hoàng Thu Trang, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Trên cơ sở báo cáo kết quả thực hiện việc chấp hành pháp luật về quản lý đất công gắn với tài sản công của Sở Tài chính và Sở Tài nguyên và Môi trường. Các thành viên của Đoàn giám sát đã tập trung thảo luận và làm rõ hơn một số nội dung mà đoàn quan tâm.

Đồng chí Hoàng Thu Trang, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc.

Đồng chí Hoàng Thu Trang, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc.

Qua công tác giám sát tại các sở, ngành, đơn vị địa phương trong thời gian qua đã cho thấy công tác quản lý đất công gắn với tài sản công đã được quan tâm thực hiện, đất và tài sản công được quản lý và đưa vào sử dụng có hiệu quả.

Tuy nhiên, qua công tác giám sát ở các địa phương cũng cho thấy nhiều khó khăn, bất cập dẫn tới việc sử dụng một phần diện tích đất công chưa hiệu quả, việc xử lý vi phạm hành chính liên quan tới lĩnh vực này ở các địa phương hầu như chưa được thực hiện, số vụ xử lý còn thấp so với thực tế giám sát.

Bên cạnh đó, việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công theo Nghị định 167/2017/NĐ – CP ở nhiều địa phương chưa được thực hiện đồng bộ. Đặc biệt là tài sản công đối với các xã thuộc diện sáp nhập thời gian qua, việc cấp giấy CNQSDĐ ở một số cơ quan, đơn vị còn thấp cũng như chưa kịp thời điều chỉnh thông tin (ở cấp xã) dẫn tới còn tình trạng đất bị lấn chiếm.

Đồng chí Phạm Huy Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu ý kiến.

Đồng chí Phạm Huy Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu ý kiến.

Đại diện của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, thành viên Đoàn giám sát nêu ý kiến: Hàng loạt các cơ chế thay đổi đã trực tiếp ảnh hưởng tới công tác quản lý đất đai, tài sản, nhiều văn bản chồng chéo. Mặc dù vậy cũng phải thẳng thắn nhìn nhận hệ thống chính trị ở cơ sở chưa quyết liệt vào cuộc và xử lý chưa nghiêm...

Đồng chí Hoàng Thanh Oai, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường phát biểu liên quan tới công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Hoàng Thanh Oai, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường phát biểu liên quan tới công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi làm việc, các thành viên của Đoàn giám sát cũng nêu một số vấn đề liên quan tới các tài sản sau khi cổ phần hóa, sáp nhập sẽ được tính toán và sử dụng như thế nào như Trạm nghiên cứu Đồn Đèn, Nhà văn hóa tỉnh (cũ); Bệnh viện Đa khoa (cũ); Cơ sở 2 Trường Cao đẳng Bắc Kạn; Trại cá Cẩm Giàng...

Trên cơ sở các nội dung của Đoàn giám sát đề nghị, Sở Tài nguyên và môi trường đã có báo cáo đầy đủ, đồng thời làm rõ hơn những nội dung liên quan tới công tác quản lý đất đai. Đồng chí giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cũng nhấn mạnh về trách nhiệm của các tổ chức sử dụng đất hiện nay, việc quản lý đất, tài sản công thuộc trách nhiệm của chủ sở hữu phải là người quyết định, đối với các thửa đất đang có vướng mắc các tổ chức sử dụng đất chủ động báo cáo UBND cấp thẩm quyền giải quyết...

Đồng chí Đinh Quang Hưng, Phó Giám đốc Sở Tài chính phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Đinh Quang Hưng, Phó Giám đốc Sở Tài chính phát biểu tại buổi làm việc.

Sở Tài chính đề nghị Đoàn giám sát kiến nghị các đơn vị, địa phương khẩn trương thực hiện việc rà soát, lập phương án sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà đất theo Nghị quyết 74/2022/QH15 đồng thời đẩy nhanh hoàn thành việc xử lý các cơ sở nhà đất theo phương án đã được UBND tỉnh phê duyệt...

Thay mặt Đoàn giám sát, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hoàng Thu Trang đánh giá cao hoạt động của Sở Tài nguyên và Môi trường và Sở Tài chính trong công tác tham mưu cho tỉnh ban hành các văn bản, quyết định trong công tác điều hành đặc biệt trong lĩnh vực đất đai, tài sản công.

Đồng chí đề nghị Sở Tài chính tiếp tục quan tâm rà soát việc sắp xếp, xử lý tài sản công, tăng cường công tác thanh tra tài sản công tránh lãng phí. Đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục thực hiện tốt các giải pháp trong quản lý đất đai, cấp giấy CNQSDĐ, chú trọng bồi dưỡng trình độ chuyên môn đối với cán bộ địa chính cấp xã.

Thông qua công tác giám sát tại các địa phương, đồng chí đề nghị HĐND cấp huyện, xã cần tăng cường các hoạt động giám sát tại cơ sở, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương kịp thời nắm bắt và xử lý những phát sinh tại cơ sở. Trên cơ sở nội dung làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường, cùng Sở Tài chính sẽ là cơ sở để HĐND tỉnh tiếp tục làm việc với UBND tỉnh trong phiên họp tới./.

Xem thêm