Giống lúa Nhật J02 kết hợp kỹ thuật canh tác SRI cho năng suất cao

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Sáng 08/6, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp TP. Bắc Kạn tổ chức đánh giá kết quả thực hiện Mô hình Ứng dụng hệ thống thâm canh tổng hợp trong sản xuất lúa (SRI) trên giống lúa Nhật J02 vụ xuân 2023.
Đại biểu và người dân tham quan mô hình.

Đại biểu và người dân tham quan mô hình.

Đây là mô hình điểm, do Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp chủ trì thực hiện tại các phường Xuất Hóa và Huyền Tụng, được thành phố hỗ trợ theo Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa. Bắt đầu thực hiện từ tháng 1/2023, mô hình áp dụng kỹ thuật canh tác lúa cải tiến (SRI) với giống lúa Nhật J02, quy mô 15ha với 117 hộ dân tham gia; trong đó Nhà nước hỗ trợ 70% giống lúa và 70% vật tư thiết yếu, phần còn lại do người dân đóng góp.

Kết quả sau thu hoạch cho thấy, giống lúa Nhật J02 có chất lượng cao, phù hợp với điều kiện tự nhiên tại TP. Bắc Kạn, có thể gieo cấy được cả 02 vụ/năm; năng suất thực thu đạt từ 63,7 - 70 tạ/ha. Giống lúa này có khả năng chống chịu tốt với một số sâu bệnh và với nhiệt độ thấp trong vụ xuân. Kỹ thuật SRI giúp cây lúa đẻ nhánh khỏe, chống đổ tốt, sâu bệnh ít hơn, giảm chi phí giống và phân bón.

Thông qua mô hình, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp TP. Bắc Kạn đề nghị chính quyền và các hội, đoàn thể tuyên truyền, khuyến cáo Nhân dân áp dụng hiệu quả biện pháp kỹ thuật canh tác lúa SRI kết hợp với sử dụng các giống lúa chất lượng, nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và tăng thu nhập./.

Xem thêm