HĐND huyện Ba Bể tổ chức Kỳ họp thứ mười ba

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Hội đồng nhân dân huyện Ba Bể vừa tổ chức Kỳ họp thứ mười ba, (kỳ họp chuyên đề) khóa XX nhiệm kỳ 2021- 2026 để xem xét các tờ trình của UBND huyện và một số nội dung quan theo thẩm quyền.
Quang cảnh kỳ họp.

Quang cảnh kỳ họp.

Tại kỳ họp, đại biểu đã nghe, thảo luận và cho ý kiến về các Tờ trình điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công, trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách huyện; Tờ trình điều chỉnh và phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2023 (lần 4); Tờ trình phân bổ kinh phí bổ sung cho các đơn vị thực hiện nhiệm vụ năm 2023 (lần 4); Tờ trình phân bổ kinh phí cho Công an huyện thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và một số Tờ trình về việc đề nghị thu hồi, điều chỉnh nội dung tại Nghị quyết số 09, ngày 26/6/2023 của HĐND huyện; Thông qua các báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện đối với các dự thảo nghị quyết thông qua tại kỳ họp.

Sau khi nghe nội dung các tờ trình, các ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND huyện, Kỳ họp đã biểu quyết thông qua 04 nghị quyết gồm: Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (lần 6); Nghị quyết về điều chỉnh và phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2023 (lần 4); Nghị quyết phân bổ kinh phí bổ sung cho các đơn vị thực hiện nhiệm vụ năm 2023 (Lần 4) và Nghị quyết kết quả Kỳ họp thứ mười ba (kỳ họp chuyên đề), HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Phát biểu kết luận Kỳ họp, lãnh đạo HĐND huyện Ba Bể đề nghị ngay sau kỳ họp này, UBND huyện khẩn trương triển khai thực hiện các nghị quyết, tập trung chỉ đạo các phòng, ban ngành, UBND các xã, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nguồn vốn, chương trình dự án đã được phân bổ, theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, đảm bảo nghị quyết được thực hiện nghiêm túc và đạt hiệu quả thiết thực; làm tốt công tác giải ngân, thanh toán vốn, theo đúng quy định của pháp luật; Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, các Ban Hội đồng nhân dân huyện, các tổ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, tăng cường các hoạt động giám sát đảm bảo thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả các nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện đã ban hành./.

Xem thêm