Kỳ họp tháng 6/2023:

HĐND tỉnh Bắc Kạn sẽ xem xét 08 tờ trình dự thảo nghị quyết quan trọng

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Chiều 31/5, Thường trực HĐND tỉnh Bắc Kạn tổ chức phiên họp (mở rộng) để chuẩn bị cho Kỳ họp giải quyết các công việc phát sinh đột xuất (tháng 6/2023) HĐND tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Các đồng chí: Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nông Quang Nhất, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đồng chủ trì. Cùng dự có đồng chí Phạm Duy Hưng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và một số sở, ban, ngành liên quan.

Các ban HĐND tỉnh báo cáo sơ bộ kết quả thẩm tra đối với các tờ trình dự thảo nghị quyết.

Các ban HĐND tỉnh báo cáo sơ bộ kết quả thẩm tra đối với các tờ trình dự thảo nghị quyết.

Sau khi nghe các Ban HĐND tỉnh báo cáo sơ bộ kết quả thẩm tra 08 tờ trình dự thảo nghị quyết trình tại Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất (tháng 6/2023), các đại biểu đã tập trung thảo luận, giải trình làm rõ những nội dung mà báo cáo thẩm tra nêu..

Bà Nông Thị Hiền, Phó Giám đốc Sở Tài chính giải trình làm rõ một số nội dung liên quan đến ngành.
Bà Nông Thị Hiền, Phó Giám đốc Sở Tài chính giải trình làm rõ một số nội dung liên quan đến ngành.

Phiên họp đã thông qua dự kiến nội dung trình Kỳ họp giải quyết các công việc phát sinh đột xuất (tháng 6/2023). Theo đó, Kỳ họp sẽ diễn ra trong 01 ngày (05/6/2023) và xem xét 08 tờ trình dự thảo nghị quyết.

Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kết luận phiên họp.

Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kết luận phiên họp.

Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các ban HĐND tỉnh hoàn thiện các báo cáo thẩm tra. UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan tham mưu rà soát, chuẩn bị kỹ các nội dung trình tại kỳ họp. Các bộ phận theo nhiệm vụ được giao chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất cho kỳ họp…/.

Xem thêm