HĐND tỉnh họp chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 9

Sáng 05/7, Đảng đoàn HĐND tỉnh Bắc Kạn tổ chức họp mở rộng để chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa IX. Đồng chí Nguyễn Văn Du- Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Sáng 05/7, Đảng đoàn HĐND tỉnh Bắc Kạn tổ chức họp mở rộng để chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa IX. Đồng chí Nguyễn Văn Du- Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Đồng chí Nguyễn Văn Du- Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.
Đồng chí Nguyễn Văn Du- Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Tại cuộc họp, các Ban HĐND tỉnh báo cáo tóm tắt những vấn đề cần lưu ý, những nội dung cần xin ý kiến Đảng đoàn qua thẩm tra dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp, gồm: Dự thảo Nghị quyết Quy định nội dung và mức chi thực hiện các cuộc điều tra thống kê thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh do ngân sách địa phương đảm bảo; Quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bắc Kạn; Quy định tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp phát triển tỉnh Bắc Kạn”; Điều chỉnh, bổ sung biên chế công chức, phê duyệt tổng số ngưởi làm việc trong các tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP; Thông qua nội dung Đề án sắp xếp, bố trí tinh gọn bộ máy những người hoạt động không chuyên trách và quy định mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã, thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; Quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non và phổ thông công lập năm học 2018-2019 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn…

Tiếp đó, các Ban HĐND tỉnh báo cáo thêm những nội dung cần xin ý kiến Đảng đoàn HĐND tỉnh trong việc thẩm tra báo cáo của các cơ quan liên quan.

Thảo luận tại cuộc họp, các đại biểu cơ bản nhất trí với các dự thảo, đồng thời tham gia ý kiến làm rõ thêm một số nội dung của dự thảo và các văn bản trình tại cuộc họp. Đồng chí Nguyễn Văn Du- Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã ghi nhận ý kiến tham gia của các đại biểu và đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp thu, chỉnh sửa, hoàn thiện các văn bản, chuẩn bị tốt các nội dung để Kỳ họp thứ 9 diễn ra thành công.

Theo dự kiến, Kỳ họp thứ 9, HDNĐ tỉnh khóa IX sẽ diễn ra trong các ngày 16, 17, 18/7. Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc các sở Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Y tế sẽ tham gia trả lời chất vấn tại Kỳ họp./.

Hồng Hạnh

Xem thêm