HĐND tỉnh khóa X sẽ tổ chức kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất vào ngày 05/02

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Theo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, chiều ngày 05/02/2024, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ tổ chức kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất (tháng 02/2024).
Các đại biểu dự Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 (Kỳ họp thường lệ cuối năm) diễn ra vào tháng 12/2023 vừa qua.

Các đại biểu dự Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 (Kỳ họp thường lệ cuối năm) diễn ra vào tháng 12/2023 vừa qua.

Theo đó, kỳ họp sẽ nghe Tờ trình dự thảo Nghị quyết thống nhất sử dụng ngân sách tỉnh Bắc Kạn thực hiện hoạt động đầu tư công đối với đoạn tuyến qua địa phận tỉnh Tuyên Quang, thuộc Dự án xây dựng tuyến đường thành phố Bắc Kạn - hồ Ba Bể kết nối sang Na Hang, Tuyên Quang của UBND tỉnh. Nghe báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đối với tờ trình dự thảo nghị quyết trên.

Các đại biểu sẽ tiến hành thảo luận, xem xét thông qua Nghị quyết thống nhất sử dụng ngân sách tỉnh Bắc Kạn hỗ trợ thực hiện hoạt động đầu tư công đối với đoạn tuyến qua địa phận tỉnh Tuyên Quang thuộc Dự án xây dựng tuyến đường thành phố Bắc Kạn - hồ Ba Bể kết nối sang Na Hang, Tuyên Quang.

Nghị quyết được xây dựng nhằm thống nhất sử dụng ngân sách tỉnh Bắc Kạn thực hiện hoạt động đầu tư công đối với đoạn tuyến trên./.

Xem thêm