HĐND tỉnh thông qua nhiều nghị quyết quan trọng

BBK- Chiều 10/12, Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa X tiếp tục chương trình làm việc. Đại biểu thảo luận tại tổ và hội trường, thông qua nhiều nghị quyết quan trọng.

Thảo luận tại tổ, các đại biểu đã có nhiều ý kiến đối với các báo cáo, tờ trình tại Kỳ họp.

Đại biểu Đồng Thị Vân Thoa có ý kiến vào dự thảo Nghị quyết quy định mức hỗ trợ phát triển thuỷ lợi nhỏ, thuỷ lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.
Đại biểu Đồng Thị Vân Thoa có ý kiến vào dự thảo Nghị quyết quy định mức hỗ trợ phát triển thuỷ lợi nhỏ, thuỷ lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Đại biểu đề nghị giải trình làm rõ đối với mức chi cho các hoạt động điều tra, khảo sát phục vụ công tác xoá mù chữ và phổ cập giáo dục, việc chi tiền công đối với những người tình nguyện tham gia giảng dạy các lớp xoá mù chữ; khả năng bố trí kinh phí để thực hiện đối với dự thảo Nghị quyết quy định nội dung, mức chi thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập” và mức chi hỗ trợ người dân tham gia học xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hoàng Thu Trang điều hành thảo luận tại hội trường.
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hoàng Thu Trang điều hành thảo luận tại hội trường.

Cần làm rõ khả năng cân đối nguồn nguồn vốn đối với số vốn tăng thêm của Dự án Xây dựng sân vận động tỉnh và các hạng mục phụ trợ. Cần đồng bộ tỷ lệ hỗ trợ đầu tư xây dựng cống và kiên cố kênh mương với các chính sách khác. Đề nghị làm rõ sự chênh lệch giữa mức kinh phí phân bổ ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật ở 3 cấp tỉnh, huyện, xã…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng tiếp thu, giải trình ý kiến của các đại biểu.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng tiếp thu, giải trình ý kiến của các đại biểu.

Thường trực UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành liên quan đã tiếp thu, giải trình các ý kiến đại biểu nêu.

Các đại biểu biểu quyết thông qua các nghị quyết.
Các đại biểu biểu quyết thông qua các nghị quyết.

Các đại biểu HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua các nghị quyết:

Nghị quyết quy định nội dung, mức chi thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập” và mức chi hỗ trợ người dân tham gia học xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Nghị quyết quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội; mức trợ giúp xã hội; đối tượng khó khăn chưa quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP được hưởng chính sách trợ giúp xã hội; mức hỗ trợ khác đối với đối tượng đang chăm sóc, nuôi dưỡng trong cơ sở trợ giúp xã hội công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Nghị quyết quy định mức chi xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xây dựng sân vận động tỉnh và các hạng mục phụ trợ.

Nghị quyết quy định mức hỗ trợ phát triển thuỷ lợi nhỏ, thuỷ lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Nghị quyết ban hành quy định về mức phân bổ kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Nghị quyết phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các công trình, dự án (bổ sung) năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Nghị quyết về việc thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện trong năm 2023.

Nghị quyết về việc tổ chức các kỳ họp trong năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Nghị quyết thành lập Đoàn Giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quản lý, khai thác các công trình thủy lợi, nước sinh hoạt tập trung trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh quán triệt chuẩn bị cho phiên chất vấn và trả lời chất vấn.
Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh quán triệt chuẩn bị cho phiên chất vấn và trả lời chất vấn.

Sáng mai (11/12), Kỳ họp tiến hành phiên chất vấn, trả lời chất vấn và bế mạc./.

Nông Vui

Xem thêm