HĐND tỉnh tổ chức Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất

Sáng 29/8, HĐND tỉnh khóa X tổ chức Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất để xem xét một số nội dung phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Thu Trang, Nông Quang Nhất đồng chủ trì Kỳ họp.

Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại Kỳ họp.
Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại Kỳ họp.

Tại Kỳ họp, HĐND tỉnh đã xem xét thông qua chủ trương đầu tư các dự án thuộc nhiệm vụ, chương trình phục hồi phát triển kinh tế - xã hội của Chính phủ; xem xét điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án thuộc thẩm quyền. Đồng thời thảo luận cho ý kiến về mức thu học phí đối với giáo dục mầm non và phổ thông công lập năm học 2022-2023 và một số nội dung khác…

Sau thời gian làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trên cơ sở xem xét các báo cáo, tờ trình của UBND tỉnh, báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách, Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh đã quyết nghị thông qua Nghị quyết về kết quả Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất và 6 nghị quyết chuyên đề:

Nghị quyết quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đến năm 2025;

Nghị quyết phân bổ và giao dự toán kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022;

Nghị quyết về về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư nâng cấp, cải tạo 03 trung tâm y tế tuyến huyện, tỉnh Bắc Kạn;

Nghị quyết về về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng 04 trạm y tế tuyến xã, tỉnh Bắc Kạn;

Nghị quyết về về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư mua sắm bổ sung trang thiết bị cho 08 trung tâm y tế tuyến huyện, tỉnh Bắc Kạn;

Nghị quyết về về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng tuyến đường thành phố Bắc Kạn - hồ Ba Bể kết nối sang Na Hang, Tuyên Quang.

Các đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết.
Các đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết.

Phát biểu tại Kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Phương Thị Thanh nhấn mạnh, các nghị quyết được HĐND tỉnh thông qua tại Kỳ họp này có ý nghĩa quan trọng góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông, hỗ trợ nguồn lực xây dựng nông thôn mới, cơ sở vật chất trang thiết bị cho cơ sở y tế tuyến huyện, tuyến xã nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe Nhân dân; kết nối giao thông phục vụ giao thương hàng hóa và khai thác lợi thế, phát triển du lịch với các tỉnh trong vùng.

Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh triển khai thực hiện kịp thời các nhiệm vụ, dự án thuộc chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, các dự án được HĐND tỉnh quyết định chủ trương, điều chỉnh chủ trương đầu tư đảm bảo đúng quy định, hiệu quả, không để thất thoát, lãng phí nguồn vốn đầu tư. Chỉ đạo UBND các huyện, thành phố sớm phân bổ kinh phí vốn sự nghiệp Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới cho các đơn vị để khẩn trương tổ chức thực hiện. Đồng thời có giải pháp quyết liệt đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công; kiên quyết điều chuyển vốn của các dự án chậm giải ngân, tỷ lệ giải ngân thấp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công. Tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, các tổ đại biểu, đại biểu HĐND tỉnh tiến hành giám sát kịp thời, chặt chẽ quá trình triển khai các nghị quyết đã được thông qua; kiến nghị kịp thời những vướng mắc, bất cập, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện để đề xuất xem xét, điều chỉnh bổ sung phù hợp với thực tiễn.

Nhân dịp kỷ niệm 77 năm Quốc khánh 02/9, thay mặt HĐND tỉnh, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh gửi tới các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, các gia đình liệt sĩ, các đồng chí thương binh, bệnh  binh và gia đình có công trên địa bàn tỉnh lời thăm hỏi ân cần và lời tri ân sâu sắc./.

Thu Cúc

Xem thêm