Hiệu quả từ mô hình Hợp tác xã thanh niên ở Quân Bình

Mô hình Hợp tác xã thanh niên ở xã Quân Bình (Bạch Thông) được thành lập năm 2009 với nhiệm vụ là giúp đỡ các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong sản xuất và tổ chức gây quỹ cho đoàn hoạt động. Sau gần hai năm đi vào hoạt động, đến nay mô hình này đã phát huy hiệu quả thiết thực.
bgh
Đoàn viên của Hợp tác xã thanh niên xã Quân Bình đang tình nguyện cày giúp gia đình chính sách.


Năm 2009, được sự quan tâm của các cấp bộ Đoàn, xã Quân Bình được chọn để thành lập Hợp tác xã thanh niên. Theo đó Trung ương Đoàn đã hỗ trợ cho mô hình này 6 chiếc máy cày để hợp tác xã hoạt động, số máy cày này được  BCH Đoàn xã phân bổ về cho 6 thôn. Hiện nay Ban quản lý hợp tác xã có 6 đoàn viên, nhiệm vụ của hợp tác xã này là tham gia cày bừa giúp đỡ các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã và tổ chức gây quỹ cho đoàn hoạt động.
Vào mỗi mùa vụ, hợp tác xã lại thu hút và tạo việc làm cho khoảng 20 đoàn viên. Năm 2010 Hợp tác xã thanh niên đã tình nguyện tham gia cày, bừa giúp đỡ cho các gia đình chính sách trên địa bàn xã được gần 1 ha. Ngoài ra bằng việc tổ chức đi cày, bừa cho các gia đình hợp tác xã còn xây dựng được hơn 6 triệu đồng tiền quỹ. Số tiền này được giao về cho các chi đoàn quản lý để lấy quỹ hoạt động và phục vụ cho việc mua xăng dầu, sửa chữa bảo dưỡng máy cày. Hoạt động hiệu quả nhất là Chi đoàn thanh niên thôn Nà Pò, năm 2010 ngoài việc tham gia cày bừa giúp gia đình chính sách, các đoàn viên còn tổ chức đi cày, bừa được 2 ha và xây dựng được hơn 2 triệu đồng tiền quỹ để cho chi đoàn hoạt động.
Hiện nay đang vào thời điểm sản xuất vụ xuân nên các thành viên của Hợp tác xã thanh niên lúc nào cũng bận rộn, hàng ngày các đoàn viên đều có mặt trên các thửa ruộng để cày giúp cho gia đình neo đơn, có hoàn cảnh khó khăn và đi cày bừa để gây quỹ đoàn.
Trên một thửa ruộng anh Triệu Đức Hiệu, Bí thư Chi đoàn thôn Thái Bình đang hăng say làm đất cho một gia đình, anh cho biết: Hiện nay Chi đoàn thôn Thái Bình có 10 đoàn viên và được cấp 1 chiếc máy cày, để hoạt động hiệu quả anh đã phân bổ mỗi tổ là 3 đoàn viên để thay phiên nhau đi làm. Mỗi ngày một tổ cày, bừa được khoảng 1.000 m2. Năm 2010 trừ chi phí bảo dưỡng máy móc và trả tiền công cho đoàn viên, chi đoàn anh gây quỹ được 1 triệu đồng. Sau khi kết thúc mùa vụ các đoàn viên trong chi đoàn lại bảo dưỡng, sửa chữa máy móc để chuẩn bị cho mùa vụ sau.
Chia tay anh Hiệu chúng tôi sang cánh đồng thuộc thôn Nà Pò, không khí lao động sản xuất ở đây thật nhộn nhịp, tiếng máy cày, bừa ròn rã trên khắp các thửa ruộng. Tại đây 3 chiếc máy cày của Hợp tác xã thanh niên cũng đang hoạt động. Các đoàn viên của hợp tác xã đang tổ chức cày bừa giúp cho gia đình ông Hoàng Xuân Sinh là hộ chính sách, neo đơn của thôn. Ông Sinh cho hay: gia đình chỉ có hai ông bà với 1.000 m2 ruộng nhưng do tuổi cao, sức yếu nên không thể cày bừa được, vì vậy mọi năm gia đình ông vẫn phải thuê người làm. Nhưng năm nay được đoàn viên của hợp tác xã tình nguyện cày giúp ông rất vui, ông cảm ơn sự quan tâm của chính quyền địa phương đặc biệt là Đoàn thanh niên.

Có thể nói từ khi mô hình Hợp tác xã thanh niên ở Quân Bình đi vào hoạt động đã đem lại hiệu quả thiết thực và ở đây, đoàn viên thanh niên lại có thêm cơ hội để tham gia tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, được làm nhiều việc có ý nghĩa cho chính tổ chức Đoàn và cho nhân dân địa phương.
Anh Triệu Trung Kiên, Bí thư Đoàn xã Quân Bình cho biết: Được sự quan tâm của các cấp bộ đoàn, mô hình Hợp tác xã thanh niên được thành lập tại Quân Bình, sau gần hai năm đi vào hoạt động đã đem lại hiệu quả. Năm 2010 hợp tác xã đã tạo việc làm cho hơn 60 lượt đoàn viên thanh niên và cày giúp đỡ các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn được hơn 1 ha. Với kết quả đó BCH Đoàn xã sẽ phát huy hiệu quả hoạt động của hợp tác xã, với hình thức tình nguyện tại chỗ hợp tác xã   tiếp tục giúp đỡ các gia đình khó khăn và tạo việc làm cho đoàn viên trong mùa vụ.
Hợp tác xã Thanh niên là mô hình đầu tiên của huyện Bạch Thông được triển khai thành công và mang lại hiệu quả. Là cơ hội tốt để tạo công ăn việc làm cho đoàn viên thanh niên ở nông thôn, là nơi để mỗi đoàn viên thể hiện vai trò xung kích tình nguyện của mình. Từ những việc làm cụ thể sẽ thu hút được đông đảo đoàn viên thanh niên nhiệt tình tham gia vào hoạt động Đoàn góp phần nâng cao vị trí, vai trò của tổ chức Đoàn Thanh niên. Với ý nghĩa đó mô hình Hợp tác xã thanh niên ở Quân Bình đáng để các địa phương khác học tập và làm theo./.
H.T

Xem thêm