Hiệu quả từ thực hiện phương án hỗ trợ sản xuất ở Chợ Đồn

Sau một năm thực hiện, phương án hỗ trợ phát triển sản xuất một số loại cây trồng, vật nuôi ở Chợ Đồn giai đoạn 2012 – 2015 đã đạt những kết quả khả quan, hướng tới xây dựng những vùng nông sản hàng hóa có chất lượng cao.

Sau một năm thực hiện, phương án hỗ trợ phát triển sản xuất một số loại cây trồng, vật nuôi ở Chợ Đồn giai đoạn 2012 – 2015 đã đạt những kết quả khả quan, hướng tới xây dựng những vùng nông sản hàng hóa có chất lượng cao.

Theo phương án huyện sẽ đầu tư hỗ trợ một số loại cây trồng, vật nuôi như cây dong riềng, cây quýt, cây hồng không hạt, gà thả đồi, lợn Móng Cái. Nhằm mở rộng và phát triển tập trung những loại cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao theo phương thức sản xuất hàng hóa ngay tại hộ gia đình.

Năm 2012 huyện Chợ Đồn trồng được hơn 90 ha dong riềng, hiện bà con đang tích cực thu hoạch
Năm 2012 huyện Chợ Đồn trồng được hơn 90 ha dong riềng, hiện bà con đang tích cực thu hoạch.

Đối với cây dong riềng, trên cơ sở hơn 33 ha được trồng vào năm 2011 tại xã Đại Sảo, Nam Cường đã cho thu hoạch với năng suất tương đối cao có thể khẳng định đây là loại cây phù hợp với điều kiện tự nhiên, đất đai, khí hậu ở địa phương. Theo đó, bước vào vụ trồng trồng dong riềng năm 2012, huyện đã liên hệ nguồn giống tại huyện Na Rì, cung ứng hơn 49 tấn củ giống cho bà con, đồng thời thực hiện chính sách hỗ trợ 75% giá giống cung ứng và hỗ trợ các hộ dân tự mua giống với diện tích trồng từ 500m2 trở lên. Tổ chức tập huấn kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hoạch để giống vụ sau cho các hộ tham gia thực hiện. Kết quả vụ trồng dong riềng năm 2012 toàn huyện đã trồng được hơn 90 ha, hiện bà con đang vào vụ thu hoạch, năng suất trung bình ước đạt 60 tấn/ha.

Riêng với cây quýt, huyện xác định đây là cây trồng thế mạnh cần phát triển thành vùng cây đặc sản chuyên canh. Theo kế hoạch thì năm 2012 huyện sẽ trồng mới 50 ha tại các xã Phương Viên, Rã Bản, Đông Viên và Đại Sảo. Kết quả ngành chức năng của huyện đã thực hiện cung ứng giống cho các hộ trồng được hơn 28.700 cây, tương đương gần 72ha, đạt 144% kế hoạch. Hiện nay cây quýt sinh trưởng và phát triển tốt.

Đối với cây hồng không hạt, toàn huyện thực hiện đạt 27ha/60ha theo kế hoạch đề ra. Nguyên nhân là do đơn vị cung ứng giống không cấp giống được cho địa phương đúng tiến độ, trong thời gian tới huyện sẽ tiếp tục đưa ra những giải pháp khắc phục để cung ứng đủ giống cho bà con.

Bên cạnh đó, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện đã phối hợp với các xã, thị trấn triển khai, lựa chọn hộ và tiến hành thẩm định những hộ có đủ điều kiện tham gia mô hình nuôi gà thả đồi và lợn nái Móng Cái; tổ chức tập huấn kỹ thuật chăn nuôi, xây dựng chuồng trại, tổ chức thực hiện cung ứng con giống, thức ăn hỗn hợp cho các hộ thực hiện.

Với quy mô 5.000 con gà mía lai Lương Phượng được 20 hộ dân tham gia thực hiện ở 9 xã, thị trấn từ tháng 5/2012 đến tháng 9/2012 kết quả cho thấy sau hơn 3 tháng nuôi trọng lượng bình quân mỗi con gà đạt từ 2,2 - 2,5kg và với giá bán từ 70.000đ - 80.000đ/kg, đã mang lại hiệu quả kinh tế đáng kể cho nhiều hộ dân. Với kết quả đã đạt được, sau khi mô hình kết thúc nhiều hộ gia đình đã tự bỏ vốn ra để phát triển chăn nuôi như gia đình ông Tá Văn Sỹ ở xã Yên Nhuận nuôi tiếp 300 con.

Đối với mô hình nuôi lợn nái Móng Cái có quy mô 100 con, 33 hộ thực hiện tại 7 xã, thị trấn. Do được chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật nên hiện nay đàn lợn đang phát triển bình thường, bước đầu đã đạt các chỉ tiêu kỹ thuật theo yêu cầu của mô hình, đàn lợn thích nghi tốt với môi trường sống, dễ nuôi, sinh trưởng đạt tỷ lệ cao, hiện đã có gần 60 con phối giống đạt.

Có thể khẳng định rằng sau một năm triển khai phương án hỗ trợ phát triển sản xuất một số loại cây trồng, vật nuôi của huyện Chợ Đồn đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Mô hình chăn nuôi gà, lợn nái, mở rộng diện tích trồng dong riềng đã cho hiệu quả kinh tế bước đầu. Tuy nhiên, việc triển khai mô hình cũng còn có những hạn chế nhất định do một số hộ dân còn trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước, huyện chưa chủ động được nguồn giống của cây hồng không hạt... dẫn đến việc chưa cung ứng đủ giống kịp thời cho bà con nông dân.

Những kết quả đạt được từ việc triển khai thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất một số loại cây trồng, vật nuôi ở huyện Chợ Đồn đã góp phần không nhỏ vào việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Từ nay đến năm 2015 nếu được triển khai thực hiện tốt, Chợ Đồn sẽ thực sự có những vùng chuyên canh cây trồng mang tính sản xuất hàng hóa và có hiệu quả kinh tế cao. Mở ra cơ hội mới trong phát triển sản xuất, chăn nuôi, góp phần nâng cao thu nhập cho bà con nông dân./.

Nông Vui

Xem thêm