Hỗ trợ cải tạo đất trồng lúa theo hướng bền vững

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Năm 2023, huyện Bạch Thông thực hiện hỗ trợ cải tạo hơn 60ha đất trồng lúa theo Nghị định 35/2015/NĐ-CP của Chính phủ.
Cấp giống lúa cho người dân xã Quân HàCấp giống lúa cho người dân xã Quân Hà

Diện tích đất lúa hỗ trợ cải tạo được thực hiện trong vụ xuân năm nay tập trung tại các xã: Quân Hà, Nguyên Phúc, Tân Tú, Mỹ Thanh và thị trấn Phủ Thông. Các hộ dân tham gia được Nhà nước hỗ trợ 70% giống, vật tư và tập huấn khoa học kỹ thuật để áp dụng giống mới, tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới trong sản xuất lúa; hỗ trợ liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.

Mô hình áp dụng các biện pháp cải tạo như: Bổ sung các chất vi sinh để làm đất tơi xốp; bón lân, đạm vừa và đủ; hướng dẫn bón phân hoai mục để cung cấp và cân bằng dinh dưỡng, cải thiện độ phì nhiêu cho đất.

Quá trình cải tạo sẽ thực hiện dưới sự kiểm tra, hướng dẫn của cán bộ chuyên môn nhằm đạt mục tiêu là phục hồi những diện tích lúa nguy cơ bị thoái hóa, đất sử dụng lâu năm do tác động nhiều của phân vô cơ; tiến tới nâng cao chất lượng diện tích đất chuyên canh lúa./.

Xem thêm