Hỗ trợ xây dựng, cập nhật dữ liệu truy xuất nguồn gốc cho 10 sản phẩm

0:00 / 0:00
0:00

Trong năm 2022, Sở Khoa học và Công nghệ Bắc Kạn triển khai hướng dẫn, hỗ trợ xây dựng, cập nhật dữ liệu phù hợp các tiêu chuẩn Việt Nam về truy xuất nguồn gốc cho 10 sản phẩm chủ lực trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, Ô mai mơ (HTX Đoàn Kết); tinh bột nghệ cao cấp (HTX Nông nghiệp Tân Thành); lợn đen bản địa (HTX Trần Phú); chè Như Cố (HTX Thanh niên Như Cố); bí thơm (HTX Yến Dương); thuốc tắm thảo dược (HTX Thiên An); miến dong (HTX Hoàng Mười); rượu men lá (HTX Rượu men lá Bằng Phúc); gạo Khẩu Nua Lếch Ngân Sơn (HTX Khẩu Nua Lếch Thượng Quan); miến dong Nhất Thiện (Cơ sở sản xuất miến dong Nhất Thiện).

Các sản phẩm được hỗ trợ sẽ đảm bảo tương tác, trao đổi, kết nối dữ liệu với Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa quốc gia.
Các sản phẩm được hỗ trợ sẽ đảm bảo tương tác, trao đổi, kết nối dữ liệu với Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa quốc gia. 

Các đơn vị tham gia đã được hỗ trợ khởi tạo, kích hoạt tài khoản trên hệ thống, thiết lập quy trình, thu thập thông tin cơ sở, thông tin sản phẩm, hình ảnh, biên tập thông tin và nhập dữ liệu thông tin…; hướng dẫn sử dụng tem truy xuất nguồn gốc. Hướng dẫn triển khai về áp dụng và phổ biến các tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật về hệ thống truy xuất nguồn gốc trên địa bàn tỉnh; tư vấn, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân mô hình kết nối hệ thống truy xuất nguồn gốc.

Tư vấn, hướng dẫn triển khai xây dựng, đăng ký, áp dụng mã số, mã vạch, hướng dẫn kê khai trên website thông tin về sản phẩm hàng hóa của hệ thống truy xuất nguồn gốc; hướng dẫn kiểm tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực mã số mã vạch, truy xuất nguồn gốc; hướng dẫn thực hiện các văn bản, quy định pháp luật nhằm hỗ trợ, duy trì, phát triển hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa chung của tỉnh.

Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục phối hợp với Trung tâm Mã số mã vạch Quốc gia đồng hành, thúc đẩy hoạt động truy xuất nguồn gốc, đảm bảo các mục tiêu đề ra. Năm 2023 phấn đấu xây dựng hoàn thiện hệ thống truy xuất nguồn gốc cho 12 sản phẩm thuộc danh mục sản phẩm hàng hóa chủ lực, trọng điểm của tỉnh ưu tiên truy xuất nguồn gốc./.

Anh Thúy

Xem thêm