Hoạt động sản xuất, kinh doanh tăng trưởng tích cực

Trong 9 tháng đầu năm, hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn nhìn chung ổn định, có tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2021. Thương mại, dịch vụ phát triển, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của Nhân dân.

Công nghiệp chế biến, chế tạo: Tháng 9/2022 ước đạt 89.785 triệu đồng, tăng 6,78% so với tháng trước và tăng 11,53% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 9 tháng 2022 ước đạt 697.147 triệu đồng, tăng 8,06% so với cùng kỳ năm 2021.
Hoạt động sản xuất, chế biến gỗ tại Khu công nghiệp Thanh Bình.

Cụ thể, chỉ số sản xuất ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh tháng 9/2022 tăng 2,16% so với tháng trước và tăng 12,58% so với tháng 8/2021; lũy kế 9 tháng năm 2022 tăng 6,58% so với cùng kỳ năm 2021. Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh 2010) 9 tháng đầu năm ước đạt trên 1.097 tỷ đồng, tăng 7,95% so với cùng kỳ năm 2021 và đạt 67,75% kế hoạch năm 2022.

Hoạt động thương mại, dịch vụ có phần sôi động, hàng hóa phong phú, đa dạng, mẫu mã đẹp, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của Nhân dân; giá cả tương đối ổn định. Trên toàn tỉnh, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 9 ước đạt hơn 539 tỷ đồng, tăng 3,1% so với tháng trước, tăng 33% so với cùng kỳ năm 2021. Trong 9 tháng đầu năm ước đạt hơn 4.433 tỷ đồng, tăng 11,4% so với cùng kỳ năm trước, đạt 70,3% kế hoạch.

điểm trưng bày, giới thiệu và bán sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh.
Trưng bày, giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và các sản phẩm có tiềm năng, thế mạnh của tỉnh.

Phát huy vai trò quản lý nhà nước đối với các lĩnh vực thuộc ngành, Sở Công thương theo dõi chặt chẽ diễn biến thị trường, chủ động tham mưu phương án đảm bảo nguồn cung các mặt hàng thiết yếu để đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu của người dân, doanh nghiệp.
Giá cả các mặt hàng thiết yếu ổn định; riêng giá xăng dầu có điều chỉnh theo tình hình chung. Hiện nay các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh đã cung cấp đầy đủ, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của Nhân dân; không phát hiện hiện tượng găm hàng, tăng giá bất hợp lý để trục lợi.

Về phát triển công nghiệp, Sở thường xuyên thăm nắm, đôn đốc tiến độ đầu tư hạ tầng kỹ thuật CCN Quảng Chu, CCN Cẩm Giàng để đề xuất các giải pháp, kiến nghị với chính quyền, các sở ngành và địa phương để đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng.
Theo đó, đối với Cụm công nghiệp Huyền Tụng (quy mô 16ha) đầu tư từ nguồn ngân sách, hiện đã thực hiện xong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng và đang xây dựng hoàn thiện xây dựng, san lấp mặt bằng và dự kiến hoàn thiện trong quý III/2022. Đến nay có 08 nhà đầu tư đăng ký đầu tư dự án thứ cấp vào cụm công nghiệp và cơ bản lấp đầy diện tích đất công nghiệp.

Cụm công nghiệp Quảng Chu (quy mô 74,4ha) do Công ty Cổ phần Onsen Fuji Bắc Kạn làm chủ đầu tư, hiện cũng đã phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500; đã thống kê, trích đo và xây dựng xong phương án bồi thường giải phóng mặt bằng giai đoạn 1 với 15ha, hiện được niêm yết công khai để xin ý kiến cộng đồng dân cư. Đồng thời triển khai giai đoạn 2 với 24ha, đang thực hiện thông báo đến các hộ dân để thu hồi đất.

Đối với cụm công nghiệp Cẩm Giàng (quy mô 43ha) do Công ty Cổ phần Nhựa đường dầu khí Việt Nam làm chủ đầu tư, hiện đã được phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500. Chủ đầu tư đang tổ chức triển khai lập các báo cáo nghiên cứu khả thi, đánh giá tác động môi trường và chuẩn bị các nội dung để triển khai công tác giải phóng mặt bằng theo quy định.

Các cụm công nghiệp Vằng Mười, Nam Bằng Lũng và Chu Hương (quy mô 53ha) do Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại làm chủ đầu tư đã triển khai công tác lập quy hoạch chi tiết và thực hiện các công tác chuẩn bị thực hiện Dự án.

Theo đó, các huyện thực hiện phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết CCN Nam Bằng Lũng và CCN Vằng Mười; đối với CCN Chu Hương, hiện nay đơn vị đang tham mưu thực hiện việc điều chỉnh chủ trương đầu tư, dự kiến trình HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp HĐND trong tháng 10/2022.

08 đề án, nhiệm vụ khuyến công địa phương với kinh phí 496 triệu đồng và 02 đề án khuyến công quốc gia với kinh phí 700 triệu đồng. (Trong ảnh: Nghiệm thu cơ sở đề án hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tại HTX Văn Quyến- TP. Bắc Kạn).
 Nghiệm thu cơ sở đề án hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tại HTX Văn Quyến (TP. Bắc Kạn).

Triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong 3 tháng cuối năm, Sở tiếp tục nắm bắt tình hình sản xuất công nghiệp và đôn đốc tiến độ triển khai các công trình, dự án công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tham mưu cho tỉnh ban hành quy định khuyến khích thực hiện xã hội hóa đầu tư xây dựng, kinh doanh và vận hành công trình hạ tầng bảo vệ môi trường đối với cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Thống kê, rà soát, hướng dẫn các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp thực hiện quy trình kiểm định đối với các loại máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về kỹ thuật an toàn thuộc phạm vi quản lý của ngành. Tập trung triển khai các bước chuẩn bị thực hiện dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật cơ bản các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh theo quy định. Chủ động nắm bắt tình hình, đồng thời phối hợp, hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn và các đơn vị có liên quan để hoàn thành các đề án, nhiệm vụ khuyến công, xúc tiến thương mại năm 2022./.

Anh Thúy

Xem thêm