Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bắc Kạn tham quan,học tập kinh nghiệm tại tỉnh Hà Nam và Ninh Bình

Trong 2 ngày 23, 24/7, gần 20 hội viên Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bắc Kạn đã có chương trình tham quan, học tập kinh nghiệm sản xuất kinh doanh tại tỉnh Hà Nam và  Ninh Bình.

Thăm mô hình trồng hoa lan của hội viên
 Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bắc Kạn thăm mô hinh trồng hoa lan của hội viên Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Hà Nam.

Đoàn đã đến thăm và trải nghiệm thực tế các mô hình của hội viên Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Hà Nam và Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Ninh Bình; nghe chia sẻ về kinh nghiệm kinh doanh trong các lĩnh vực chế biến công nghiệp, du lịch, bất động sản, dịch vụ…

Hoạt động thiết thực, bổ ích này giúp các hội viên Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bắc Kạn nắm bắt các cơ hội đầu tư, kinh doanh, thúc đẩy quan hệ hợp tác với các doanh nghiệp ngoài tỉnh./.

Trần Tuyến

Xem thêm