Hội đồng Nhân dân thị xã Bắc Kạn tiến hành Kỳ họp thứ 5

 Ngày 18 và 19/12, Hội đồng Nhân dân thị xã Bắc Kạn khóa V đã tổ chức Kỳ họp thứ 5, nhiệm kỳ 2011 – 2016 để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2012, đề ra phương hướng nhiệm vụ trong năm 2013.

 Ngày 18 và 19/12, Hội đồng Nhân dân thị xã Bắc Kạn khóa V đã tổ chức Kỳ họp thứ 5, nhiệm kỳ 2011 – 2016 để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2012, đề ra phương hướng nhiệm vụ trong năm 2013.

Kỳ họp đã nghe các báo cáo về: Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, thu chi ngân sách địa phương năm 2012, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu và dự toán thu, chi, phân bổ ngân sách địa phương năm 2013; các báo cáo đánh giá tình hình thực thi pháp luật trên địa bàn thị xã năm 2012 và nhiệm vụ năm 2013; báo cáo của Uỷ ban MTTQ Việt Nam thị xã Bắc Kạn về công tác tham gia xây dựng chính quyền và các kiến nghị của MTTQ với HĐND, UBND thị xã. Báo cáo hoạt động HĐND thị xã năm 2012, nhiệm vụ chủ yếu năm 2013; các báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND thị xã. Báo cáo của UBND thị xã về kết quả giải quyết các kiến nghị của HĐND từ kỳ họp thứ tư đến nay và trả lời ý kiến cử tri trước Kỳ họp thứ 5.

Trong năm 2012, mặc dù còn nhiều khó khăn, song tình hình kinh tế - xã hội của thị xã Bắc Kạn tiếp tục có bước phát triển, nhiều chỉ tiêu thực hiện đạt và vượt kế hoạch đề ra. Cụ thể như: Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 114% kế hoạch, bằng 127,5% so với cùng kỳ năm 2011; giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn dự ước đạt 106 tỷ đồng, bằng 103% kế hoạch; tổng sản lượng lương thực có hạt cả năm đạt hơn 4.600 tấn, bằng 109% kế hoạch. Diện tích trồng rừng trên địa bàn đạt hơn 520 ha, trong đó trồng theo Dự án 147 của Chính phủ là 502 ha, đạt 100% kế hoạch. Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục có bước chuyển biến tích cực, an ninh – quốc phòng ổn định và giữ vững. Tuy nhiên, trong thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của năm 2012 vẫn còn những hạn chế nhất định, như: Công tác quản lý đô thị, giải phóng mặt bằng còn nhiều vướng mắc; một số công trình xây dựng cơ bản chậm tiến độ; công tác giải quyết đơn thư khiếu nại còn chậm...

 Tại kỳ họp, HĐND thị xã Bắc Kạn đã thống nhất đề ra các giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2013, trong đó nhấn mạnh: Tiếp tục mở rộng mạng lưới tiêu thụ hàng hóa ổn định; tăng hoạt động xúc tiến thương mại, du lịch và đầu tư khai thác thị trường. Tăng cường công tác quản lý thị trường, tham gia bình ổn giá cả; triển khai thực hiện quy định về quản lý kinh doanh trên vỉa hè một số tuyến đường nội thị. Tiếp tục phát triển các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp; chỉ đạo phát triển nông - lâm nghiệp theo hướng chuyển dịch mạnh cơ cấu cây trồng. Tăng cường công tác quản lý đô thị  theo quy hoạch đã được phê duyệt; kiểm tra sau cấp phép xây dựng và trật tự đô thị. Tập trung giải quyết dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng các dự án, công trình trọng điểm. Phấn đấu giảm tỉ lệ hộ nghèo xuống dưới 4%...

 Tại kỳ họp này, HĐND thị xã Bắc Kạn đã dành nhiều thời gian để các đại biểu tập trung thảo luận làm rõ nguyên nhân của những mặt hạn chế còn tồn tại và đóng góp ý kiến thiết thực vào các báo cáo tại kỳ họp. Đồng thời, nghe Thường trực UBND thị xã và lãnh đạo Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài chính - Kế hoạch… trả lời chất vấn tại hội trường về những vấn đề cử tri quan tâm. Nhìn chung, các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm giải trình, trả lời chất vấn đã đi thẳng vào nội dung, xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân và đề xuất được biện pháp, không né tránh vấn đề của các đại biểu phản ánh.

 Kỳ họp đã thông qua các nghị quyết: Về hoạt động chủ yếu của HĐND, chương trình giám sát của HĐND thị xã năm 2013; nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, an ninh  - quốc phòng; phân bổ ngân sách; công tác xét xử, thi hành án hình sự năm 2013. Ngoài ra, tại kỳ họp, HĐND thị xã đã thông qua các tờ trình, nghị quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND thị xã Bắc Kạn khóa V đối với 01 đại biểu và bầu bổ sung thành viên Ban Pháp chế và chức vụ Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND thị xãBắc Kạn khóa V, nhiệm kỳ 2011 - 2016./.

Anh Thúy 

Xem thêm