Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Na Rì lần thứ mười hai (mở rộng)

Sáng 15/12, huyện Na Rì tổ chức Hội nghị BCH Đảng bộ huyện lần thứ mười hai (mở rộng) để đánh giá kết quả công tác năm 2022, thống nhất ban hành Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023.

Quang cảnh hội nghị BCH đảng bộ huyện Na Rì lần thứ mười hai
Quang cảnh hội nghị 

Năm 2022, tình hình kinh tế, xã hội của huyện Na Rì tiếp tục duy trì phát triển ổn định. Tổng diện tích các cây trồng hằng năm thực hiện được hơn 9.495ha, đạt hơn 101% kế hoạch; tổng sản lượng lương thực có hạt hơn 34.400 tấn, đạt hơn 100% kế hoạch; lương thực bình quân đầu người đạt hơn 809kg/người/năm, bằng 101% kế hoạch...

Trồng rừng được hơn 690ha, đạt 138% kế hoạch. Tổng đàn vật nuôi duy trì và phát triển ổn định. Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, kết quả đánh giá sơ bộ tổng số tiêu chí đạt 179/285 tiêu chí/15 xã, bình quân tiêu chí mỗi xã đạt 11,9/19 tiêu chí. Thu ngân sách tính đến ngày 06/12 đạt 105% kế hoạch. 

Công tác xây dựng đảng, toàn huyện đã tổ chức được 220 cuộc học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng với trên 9.000 lượt người tham dự; 04 hội nghị báo cáo viên trực tuyến tại các điểm cầu trên địa bàn huyện. Thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình dư luận xã hội, tư tưởng của cán bộ, đảng viên ở cơ sở…

Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế đó là: Tiến độ thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia còn chậm so với kế hoạch. Diện tích một số cây trồng (dong riềng, hồng không hạt); số xã, thôn phấn đấu đạt nông thôn mới; giảm tỷ lệ hộ nghèo so với kế hoạch đề ra; tỷ lệ người dân tham gia BHYT; tỷ lệ dân cư nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh… chưa đạt so với kế hoạch đề ra. Tình trạng vi phạm pháp luật về quản lý và bảo vệ rừng còn diễn ra. Một số hợp tác xã hoạt động không hiệu quả.

Hội nghị đã chia tổ thảo luận, đưa ra nhiều ý kiến về những chỉ tiêu, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2022. Đồng thời, thắng thắn chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế để tìm giải pháp khắc phục thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ trong năm 2023./.

Tùng Vân

Xem thêm