Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Pác Nặm lần thứ 20

Ngày 15/7, Huyện ủy Pác Nặm tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 20 (mở rộng), nhiệm kỳ 2015 - 2020 để đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm, thống nhất nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Ngày 15/7, Huyện ủy Pác Nặm tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 20 (mở rộng), nhiệm kỳ 2015 - 2020 để đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm, thống nhất nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Pác Nặm lần thứ 20 (mở rộng) khóa III, nhiệm kỳ 2015 - 2020.
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Pác Nặm lần thứ 20 (mở rộng)..

Báo cáo tại Hội nghị cho thấy, trong 6 tháng đầu năm, tổng sản lượng thực vụ xuân toàn huyện đạt trên 11.600 tấn, đạt trên 90% kế hoạch, đạt 100% so với cùng kỳ; toàn huyện đã thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa được 79,8ha, đạt 107% kế hoạch, tăng 159% so với cùng kỳ năm 2019; thực hiện được 1.600ha chỉ tiêu đất ruộng, đất soi bãi đạt 100 triệu đồng/ha trở lên, đạt 100% kế hoạch, tăng 216% so với cùng kỳ. Trồng rừng được trên 720ha, đạt hơn 225% kế hoạch, duy trì độ che phủ rừng đạt trên 57%. Thu ngân sách được hơn 5,4 tỷ đồng, đạt trên 58% kế hoạch năm. Công tác xây dựng Đảng, củng cố chính quyền, đoàn thể, xây dựng nông thôn mới, quản lý đất đai, tài nguyên và môi trường; văn hóa - xã hội; quốc phòng - an ninh… được quan tâm thực hiện tốt.

Bên cạnh kết quả đạt được, Hội nghị chỉ ra những hạn chế như: Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt thấp và có nguy cơ không đạt theo chỉ tiêu giao (số lượng tổng đàn gia súc; tỷ lệ tiêm phòng cho đàn gia súc đạt thấp; kế hoạch đưa 02 xã Bộc Bố, Giáo Hiệu hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới trong năm 2020). Tình trạng lấn chiếm hành lang đường bộ, nhất là khu vực chợ trung tâm huyện chưa được giải quyết dứt điểm. Việc nâng cao chất lượng nội dung sinh hoạt chi bộ ở cơ sở đối với một số cấp ủy, chi bộ còn hạn chế…

Hội nghị thảo luận, thông qua báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy 6 tháng đầu năm; thông qua dự thảo báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; việc thực hiện quy chế làm việc của Ủy ban kiểm tra, nhiệm kỳ 2015 – 2020; xin ý kiến đóng góp vào dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Dương Văn Tuyến- Bí thư Huyện ủy biểu dương các cấp, ngành, đoàn thể từ huyện đến xã đã chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2020 đảm bảo kế hoạch và đạt được một số kết quả cao. Trong 6 tháng cuối năm 2020, toàn huyện cần tiếp tục khắc phục khó khăn, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ như: Triển khai có hiệu quả phương án sản xuất vụ mùa; đẩy mạnh phát triển các mô hình, cây trồng có giá trị kinh tế cao; thực hiện hiệu quả Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, quản lý tài nguyên - môi trường, xây dựng cơ bản, văn hóa - xã hội, lĩnh vực nội chính, dân tộc, tôn giáo; chú trọng công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể./.

Văn Lạ

Xem thêm