Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ mười thành công tốt đẹp

BBK - Sau 01 ngày làm việc nghiêm túc, hiệu quả, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ mười thành công tốt đẹp.

casc
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh phát biểu tại Hội nghị.

Như tin đã đưa, sáng 03/12, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn (khóa XII) đã khai mạc dưới sự chủ trì của các đồng chí: Hoàng Duy Chinh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Sau phát biểu Khai mạc của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh, đại biểu thảo luận tại tổ và tại Hội trường.

Đại biểu thảo luận tại tổ
Đại biểu thảo luận tại tổ.

Qua thảo luận, các ý kiến đều cơ bản đồng thuận với những nhận định, đánh giá trong dự thảo báo cáo, đồng thời phân tích, làm rõ hơn những kết quả đạt được, chỉ ra được những hạn chế, nguyên nhân trong công tác năm 2022. Các ý kiến tập trung vào các nội dung:

Về dự toán ngân sách địa phương năm 2023, có đại biểu nêu ý kiến là mức thu ngân sách năm 2023 và dự toán thu ngân sách tỉnh giao các địa phương còn cao, đề nghị xem xét chỉ tiêu thu ngân sách theo cân đối của các địa phương cho phù hợp. Có một số ý kiến còn băn khoăn phần thu từ đất sẽ không bền vững và đề nghị có giải trình chi tiết về các nguồn thu trong năm để theo dõi...

Đối với dự thảo báo cáo tổng kết năm 2022, đa số các đại biểu đồng tình, nhất trí với dự thảo báo cáo. Các đại biểu nêu ý kiến: Trong năm qua Tỉnh ủy đã tập trung chỉ đạo các cấp ủy trong toàn Đảng bộ triển khai nhiệm vụ đảm bảo theo kế hoạch, lộ trình đã đề ra. Chỉ đạo các địa phương, ngành chức năng đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch Covid-19; thực hiện các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy, chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, các chương trình mục tiêu quốc gia và kế hoạch đầu tư công năm 2022. Thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng, an ninh, nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Chú trọng công tác xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể; giữ vững, ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh…

Bên cạnh đó, một số đại biểu đề nghị trong báo cáo cần cần đánh giá sâu hơn về kết quả sản xuất công nghiệp; việc sử dụng đất trong Khu công nghiệp Thanh Bình; chất lượng hoạt động các hợp tác xã để có giải pháp nâng cao chất lượng trong thời gian tới. Đánh giá sự đóng góp của các nhà đầu tư đến sự phát triển của tỉnh, các dự án thu hút đầu tư; đánh giá kết quả thực hiện 4 nhiệm vụ trọng tâm của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII. Đánh giá thêm kết quả thực hiện cây trồng vật nuôi có giá trị, cho năng suất cao; sự liên kết giữa người dân và các hợp tác xã chưa cao; các chính sách hỗ trợ đã có nhưng việc áp dụng chưa bảo đảm.

Đối với dự thảo nghị quyết về nhiệm vụ năm 2023, đại biểu đề nghị cần căn cứ vào tình hình thực tiễn của địa phương để giao chỉ tiêu phát triển đảng viên cho phù hợp. Cần quan tâm đến việc nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên, không nên vì mục tiêu về số lượng. Đại biểu đề nghị các địa phương cần quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho các trường để đảm bảo chỉ tiêu trường chuẩn của tỉnh và chỉ tiêu của huyện. Cần có các giải pháp cụ thể, quyết liệt để thực hiện công tác giải ngân năm 2023...

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình phát biểu giải trình, trả lời làm rõ một số nội dung, chỉ tiêu đối với dự thảo báo cáo tổng kết năm 2022; dự thảo báo cáo nghị quyết về nhiệm vụ năm 2023.

Đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị
Đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị.

Sau một ngày làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, trí tuệ, Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất thông qua những nội dung cơ bản của Nghị quyết nhiệm vụ năm 2023 với 15 nhóm mục tiêu và 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu. Dự toán ngân sách năm 2023, phương án phân bổ dự toán ngân sách cấp tỉnh năm 2023 và kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm 2023-2025. Báo cáo công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy giữa kỳ họp lần thứ 9 và thứ 10 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Báo cáo tình hình tư tưởng, dư luận quý IV năm 2022. Thực hiện quy trình bổ sung 01 Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và xem xét thi hành kỷ luật đảng viên theo quy định.

Đồng chí
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh phát biểu bế mạc Hội nghị.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Hoàng Duy Chinh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh nhấn mạnh: Ngay sau hội nghị này, với cương vị công tác của mình, đề nghị từng đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần làm việc và thành quả công tác năm 2022, làm tốt công tác phối hợp và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết đã được thông qua tại hội nghị./.

Việt Bắc

Xem thêm