Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ tám (khoá XII)

Sáng 08/7, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị lần thứ tám để đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 và bàn một số nội dung quan trọng khác.

Các đồng chí: Hoàng Duy Chinh- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Phương Thị Thanh- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đồng chủ trì Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị.

Theo báo cáo, trong 6 tháng đầu năm kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, củng cố chính quyền, đoàn thể đạt được những kết quả nhất định. Tổng GRDP (theo giá so sánh 2010) trong 6 tháng ước đạt 3.708 tỷ đồng, tăng 5,11% so với cùng kỳ. Tổng sản lượng lương thực có hạt ước đạt 86,6 nghìn tấn, bằng 99% kế hoạch; sản lượng cây công nghiệp ước đạt 1,9 nghìn tấn, vượt 12% kế hoạch. Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 714,5 tỷ đồng, tăng 10,3% so với cùng kỳ năm 2021. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt gần 2.845 tỷ đồng, tăng 0,26% so với cùng kỳ năm 2021. Tổng kim ngạch xuất, nhập đạt 20,5 triệu USD, tăng 62,8% so với cùng kỳ năm 2021. Thu ngân sách nhà nước ước đạt 417,5 tỷ đồng, bằng 55,2% dự toán Trung ương giao và 50,9% dự toán tỉnh giao, tăng 15,9% so với cùng kỳ năm 2021.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực. An ninh - trật tự trên địa bàn tỉnh được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng, củng cố chính quyền, đoàn thể tiếp tục được chú trọng. Cấp ủy các cấp quan tâm chỉ đạo làm tốt công tác quán triệt, triển khai các văn bản mới về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước…

Bên cạnh kết quả đạt được, còn một số chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch như tốc độ tăng trưởng kinh tế bằng 5,11% (trong khi cả nước tăng 6,42%), trong đó, tăng trưởng ở lĩnh vực công nghiệp - xây dựng đạt thấp so với kế hoạch; kết quả giải ngân nguồn vốn đầu tư công năm 2022 và việc triển khai các Chương trình MTQG còn chậm; kết quả kết nạp Đảng đạt thấp; nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã gặp khó khăn phải dừng hoạt động, giải thể…

Hội nghị đã thông qua Tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy xin ý kiến về việc điều chỉnh nội dung Chương trình hoạt động toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XII nhiệm kỳ 2020-2025. Điều chỉnh, bổ sung cơ cấu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại biểu Hà Sỹ Huân- Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thảo luận tại tổ.
Đồng chí Hà Sỹ Huân- Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thảo luận tại tổ.

Thảo luận tại tổ về: Kết quả công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Dự thảo Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TU, ngày 19 tháng 4 năm 2012 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI về phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch trên địa bàn tỉnh đến năm 2015, định hướng đến năm 2020. Tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy xin ý kiến sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025. Tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy xin ý kiến bổ sung Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Dự thảo Báo cáo công tác tài chính Đảng năm 2021… các đại biểu cơ bản đồng thuận với những nhận định, đánh giá trong dự thảo báo cáo, đồng thời phân tích, làm rõ hơn những kết quả đạt được, chỉ ra được những hạn chế, nguyên nhân trong công tác 6 tháng đầu năm, đề xuất bổ sung các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với thực tế, có tính khả thi cao, phù hợp để tổ chức thực hiện trong những tháng cuối năm.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị.
Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất thông qua những nội dung cơ bản của: Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI về phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch trên địa bàn tỉnh đến năm 2015, định hướng đến năm 2020; Báo cáo công tác tài chính Đảng năm 2021; Chương trình hành động (bổ sung) về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc, điều chỉnh Chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết của hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Hoàng Duy Chinh- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong thời gian tới chú trọng làm tốt một số công việc sau: Tiếp tục thực hiện tốt Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ. Tuyệt đối không được lơ là, chủ quan và phải thường xuyên rà soát, điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 cho phù hợp; đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho người dân. Làm tốt công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để bị động, bất ngờ, hình thành điểm nóng. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện kịp thời, có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Chuẩn bị tốt kế hoạch, nhiệm vụ năm 2023…

Đồng chí Hoàng Duy Chinh- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại Hội nghị.
Đồng chí Hoàng Duy Chinh- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại Hội nghị.

Đồng chí nhấn mạnh: Ngay sau Hội nghị này, với cương vị công tác của mình, với tinh thần thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương gắn với trách nhiệm người đứng đầu, đề nghị từng đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt, có hiệu quả nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ năm 2022 và các năm tiếp theo./.

Nông Vui – Hồng Tuyến

Xem thêm