Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 38 (khoá XII)

Sáng 18/6, đồng chí Hoàng Duy Chinh- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 38 (khoá XII) để bàn một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Đồng chí Hoàng Duy Chinh- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại Hội nghị.
Đồng chí Hoàng Duy Chinh- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại Hội nghị.

Hội nghị đã nghe báo cáo tiến độ triển khai Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường thành phố Bắc Kạn - hồ Ba Bể; tình hình thiên tai xảy ra trên địa bàn tỉnh thời gian qua.

Cho ý kiến về: Kế hoạch tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị với chủ đề “tự soi”, “tự sửa” năm 2022, thành lập các đoàn dự kiểm điểm tại các cơ quan, đơn vị, địa phương; 03 nội dung làm theo Bác của tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 17/6/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh; Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045…

Đồng chí Đinh Quang Tuyên- Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh báo cáo tiến độ triển khai Dự án xây dựng tuyến đường thành phố Bắc Kạn - hồ Ba Bể.
Đồng chí Đinh Quang Tuyên- Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh báo cáo tiến độ triển khai Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường thành phố Bắc Kạn - hồ Ba Bể.

Hội nghị thực hiện công tác cán bộ và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền./.

Nông Vui

Xem thêm