Hội nghị trực tuyến triển khai thực hiện Quyết định số 1895/QĐ-TTg

Chiều 28/4, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Quyết định số 1895/QĐ-TTg ngày 11/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2021-2030”.

Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị.

Các đồng chí: Nguyễn Trọng Nghĩa- Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Kim Sơn- Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì hội nghị. Tham dự tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh và một số sở, ngành, đoàn thể…

Quyết định 1895 có 02 mục tiêu lớn là: Tăng cường, tạo sự chuyển biến tích cực, toàn diện trong hoạt động giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng góp phần xây dựng thế hệ thanh niên, thiếu niên có đạo đức trong sáng, lối sống văn hoá, tuân thủ pháp luật, bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định lý tưởng cách mạng, có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội, có kỹ năng sống, kỹ năng nghề nghiệp, tay nghề cao. Khơi dậy trong thanh niên, thiếu niên, nhi đồng tinh thần thi đua học tập, rèn luyện, ước mơ, hoài bão, ý chí, khát vọng vươn lên lập thân, lập nghiệp, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hội nhập quốc tế.

Tham luận tại Hội nghị, các đại biểu tập trung đưa ra các nhóm giải pháp đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học lồng ghép giáo dục đạo đức, tổ chức các hoạt động giáo dục kĩ năng sống, giá trị sống, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng…

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa- Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh: Phải tăng cường sự lãnh đạo, quản lý của chính quyền các cấp, sự phối hợp hiệu quả, đồng bộ của các ban, bộ, ngành, cả hệ thống chính trị trong triển khai giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho thế hệ thanh niên, thiếu niên và nhi đồng, đồng thời thể chế hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng về vấn đề này. Tăng cường giáo dục truyền thống văn hóa, lịch sử cho thế hệ trẻ, khơi dậy tinh thần, khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII./.

Phương Thảo

Xem thêm