Hội thảo góp ý kiến vào dự thảo nghị quyết phát triển du lịch và GDĐT

Sáng 06/7, đồng chí Phương Thị Thanh- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Kạn chủ trì Hội thảo đóng góp ý kiến vào 02 dự thảo nghị quyết về phát triển du lịch, giáo dục và đào tạo giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

Toàn cảnh Hội thảo.
Toàn cảnh Hội thảo.

Dự thảo Nghị quyết về phát triển du lịch tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 nhằm cụ thể hóa chương trình trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII đề ra, với các mục tiêu chủ yếu như: Phấn đấu đến năm 2025, đưa khu du lịch Ba Bể trở thành khu du lịch quốc gia; mỗi huyện, thành phố xây dựng ít nhất 01 sản phẩm du lịch đặc trưng của địa phương; Di sản Ba Bể - Na Hang được công nhận là di sản thiên nhiên thế giới; đón ít nhất 32.000 lượt khách quốc tế và 1.000.000 lượt khách nội địa; tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm của khách du lịch đạt 13%; tổng thu từ khách du lịch đạt trên 1.000 tỷ đồng, đóng góp du lịch đạt từ 5% GRDP toàn tỉnh. Phấn đấu đến năm 2030, ngành du lịch Bắc Kạn cơ bản trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh; tổng thu từ khách du lịch ước đạt trên 2.300 tỷ đồng, đóng góp của du lịch đạt từ 8-10% GRDP toàn tỉnh…

Dự thảo Nghị quyết về phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 phấn đấu phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo của tỉnh theo hướng chuẩn hóa, từng bước hiện đại hóa, xã hội hóa và hội nhập quốc tế. Thực hiện mục tiêu đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục; phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục; quy hoạch, sắp xếp hệ thống cơ sở giáo dục, xây dựng cơ sở vật chất, phấn đấu giai đoạn 2021-2025 tăng thêm 60 trường đạt chuẩn quốc gia; tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đến năm 2025 đạt từ 50%...

Đồng chí Triệu Đức Lân- nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủ y, Bí thư Thành ủy Bắc Kạn góp ý vào 02 dự thảo Nghị quyết.
Đồng chí Triệu Đức Lân- nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Bắc Kạn góp ý vào 02 dự thảo Nghị quyết.

Các đại biểu cơ bản nhất trí với dự thảo của 02 nghị quyết và đóng góp một số nội dung: Đối với dự thảo Nghị quyết phát triển du lịch giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, trước diễn biến của dịch bệnh Covid-19 nên xem xét giảm một số chỉ tiêu để đảm bảo đạt mục tiêu đề ra. Cần đưa ra những giải pháp cụ thể, chiến lược trong phát triển du lịch. Bổ sung thêm các điểm, các tuyến du lịch phù hợp với đặc thù và phát huy được thế mạnh của việc liên kết vùng…

Đối với dự thảo Nghị quyết về phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, các đại biểu góp ý nên điều chỉnh mục tiêu chung và một số mục tiêu cụ thể cho phù hợp với tình hình thực tiễn. Cần có những giải pháp cụ thể, đột phá hơn để nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên; phát triển giáo dục mũi nhọn, giáo dục ở vùng sâu vùng xa…

Phát biểu tại Hội thảo, đồng chí Phương Thị Thanh- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp thu những ý kiến góp ý của đại biểu. Đồng chí đề nghị cơ quan tham mưu trên cơ sở các ý kiến góp ý tiếp tục bổ sung, hoàn thiện 02 dự thảo nghị quyết để tiến hành các bước tiếp theo, chuẩn bị thật tốt để trình Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ tư./.

N.V-Văn Lạ

Xem thêm