Họp Ban Chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TU

Chiều 25/4, đồng chí Phương Thị Thanh- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo (BCĐ) chủ trì cuộc họp BCĐ thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 24/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Nhằm đánh giá tình hình công tác phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý các hoạt động khai thác, vận chuyển và chế biến khoáng sản, lâm sản trái phép trên địa bàn tỉnh; phân công nhiệm vụ các thành viên BCĐ và triển khai một số nội dung trong thời gian tới. 

đồng chí Phương Thị Thanh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo
Đồng chí Phương Thị Thanh- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Thời gian qua, các cấp ủy, chính quyền đã tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TU về việc tăng cường phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý các hoạt động khai thác, vận chuyển và chế biến khoáng sản, lâm sản trái phép trên địa bàn. Năm 2021, ngành chức năng đã phối hợp với các địa phương tổ chức kiểm tra, phát hiện và xử lý 34 vụ vi phạm trong hoạt động khai thác, chế biến, vận chuyển khoáng sản trái phép; xử phạm vi phạm trên 377 triệu đồng. Trong quý I/2022, trên địa bàn tỉnh xảy ra 01 vụ khai thác đá xây dựng trái phép tại xã Trung Hòa (Ngân Sơn) do UBND huyện phát hiện và xử lý, hiện nay cơ quan chuyên môn của huyện đang xử lý và tổ chức bảo vệ khoáng sản chưa khai thác.

Trong lĩnh vực lâm nghiệp, từ tháng 9/2021 đến hết quý I/2022, lực lượng chức năng và các địa phương đã tăng cường kiểm tra, phát hiện lập biên bản 236 vụ vi phạm. Trong đó 135 vụ phá rừng tự nhiên trái pháp luật với diện tích thiệt hại 45,81ha.

Thảo luận tại cuộc họp, Ban Chỉ đạo chỉ ra một số hạn chế, như: Nhận thức về công tác quản lý khoáng sản, bảo vệ và phát triển rừng của một số cấp ủy, chính quyền, cán bộ chưa đầy đủ; chưa thực sự quyết liệt theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chỉ thị số 08-CT/TU và Chỉ thị số 10-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tình trạng vi phạm Luật Lâm nghiệp còn diễn ra và tiềm ẩn nguy cơ tái phạm; việc quản lý khai thác lâm sản chưa chặt chẽ… Ngoài ra, cuộc họp đã thảo luận, cho ý kiến đối với dự thảo phân công nhiệm vụ các thành viên BCĐ thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TU...

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Phương Thị Thanh- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo đánh giá các hoạt động khai thác, vận chuyển và chế biến khoáng sản, lâm sản trái phép trên địa bàn tỉnh đã giảm, tuy nhiên vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ cao, cần có những giải pháp quyết liệt để tập trung chỉ đạo thực hiện trong thời gian tới. Đồng chí nhấn mạnh: Thời gian tới cần tập trung tuyên truyền sâu rộng các quy định của pháp luật về quản lý lâm sản, khoáng sản; Chỉ thị số 10-CT/TU. Đẩy mạnh công tác chỉ đạo, phối hợp, triển khai có hiệu quả công tác phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý các hoạt động khai thác, vận chuyển, chế biến khoáng sản, lâm sản trái phép trên địa bàn tỉnh. Các sở, ngành liên quan tham mưu tỉnh triển khai rà soát các mỏ khoáng sản đã cấp phép cho khai thác, chế biến, thăm dò khoáng sản cũng như các dự án đã có chủ trương đầu tư trên địa bàn tỉnh; quản lý chặt chẽ các hoạt động vận chuyển, khai thác khoáng sản, lâm sản trên địa bàn; tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử nghiêm các hành vi vi phạm. Đề nghị UBND tỉnh có kế hoạch tổ chức hội nghị chuyên đề riêng đối với lĩnh vực này, để bàn sâu hơn về tình hình hoạt động quản lý khoáng sản, lâm sản trên địa bàn, từ đó tham mưu Ban Chỉ đạo nhằm có các giải pháp thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 10-CT/TU./.

 Anh Thúy

Xem thêm