Họp thống nhất nội dung giám sát và phản biện xã hội năm 2024

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Sáng 10/7, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh Bắc Kạn tổ chức họp để thống nhất nội dung giám sát và phản biện xã hội năm 2024. 

Đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn chủ trì cuộc họp.

Đại biểu nêu ý kiến tại cuộc họp.

Đại biểu nêu ý kiến tại cuộc họp.

Tại cuộc họp, đại diện các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh và Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố đã đề xuất nhiều nội dung giám sát và phản biện xã hội thực hiện trong năm 2024.

Trong đó, tập trung vào tổ chức giám sát các nội dung, gồm: Việc thực hiện Chương trình “Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên không gian mạng giai đoạn 2022 - 2030”; triển khai thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; công tác điều tra rà soát hộ nghèo, cận nghèo giai đoạn 2022 - 2025 tại các địa phương trên địa bàn tỉnh; việc giải quyết những phản ánh, kiến nghị của cử tri và Nhân dân của các sở, ngành và chính quyền địa phương các cấp; việc thực hiện chính sách, pháp luật về BHYT...

Kết luận cuộc họp, đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn đề nghị, cần lựa chọn nội dung giám sát và phản biện xã hội thực hiện trong năm 2024 có trọng tâm nhằm phát huy kết quả cao nhất. Cụ thể, đối với công tác giám sát, ở cấp tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn thống nhất lựa chọn 02 nội dung, gồm: Việc tiếp cận và thực hiện các chính sách về giảm nghèo, vệ sinh môi trường... thuộc các chương trình MTQG; công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ.

Đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn phát biểu tại cuộc họp.

Đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn phát biểu tại cuộc họp.

Tiếp thu ý kiến của các đại biểu trong phần thảo luận, đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa giao bộ phận chuyên môn tham mưu với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn hoàn thiện nội dung kế hoạch và phương thức giám sát để thống nhất với HĐND, Đoàn ĐBQH nhằm tránh trùng lặp; báo cáo, xin ý kiến của cấp ủy cùng cấp để triển khai đạt kết quả cao.

Đối với Ủy ban MTTQ cấp huyện và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn đề nghị cần tập trung lựa chọn vấn đề giám sát phù hợp, mang tính tổng thể để tổ chức thực hiện bảo đảm chất lượng.

Đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn cũng giao bộ phận chuyên môn tham mưu với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Kạn về quy định nội dung, kế hoạch thực hiện phản biện xã hội cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế hoạt động và có tính khả thi trong quá trình thực hiện.../.

Xem thêm