Kết thúc việc áp dụng Chỉ thị số 15/CT-TTG của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn TP. Bắc Kạn từ 00h ngày 01/8/2021.

Ngày 31/7, Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh Bắc Kạn ban hành văn bản số 4873/UBND-VXNV về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống Covid-19 trên địa bàn thành phố Bắc Kạn. Theo đó, kết thúc việc áp dụng Chỉ thị số 15/CT-TTG của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn TP. Bắc Kạn từ 00h ngày 01/8/2021.

 

Xem thêm