Khai mạc Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ 12

Sáng 11/7, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị lần thứ 12 (khoá XI) để đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm, bàn phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; kiểm điểm hai năm rưỡi thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và một số nội dung quan trọng khác.

Sáng 11/7, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị lần thứ 12 (khoá XI) để đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm, bàn phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; kiểm điểm hai năm rưỡi thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và một số nội dung quan trọng khác.

Chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Văn Du- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lý Thái Hải- Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Duy Chinh- Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh.

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Du phát biểu khai mạc hội nghị.
Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Du phát biểu khai mạc hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Du nhấn mạnh: Thực hiện nghị quyết nhiệm vụ năm 2018, trong 6 tháng đầu năm, tuy gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, thời tiết rét đậm, rét hại và xảy ra mưa đá, tố lốc, giá cả một số mặt hàng phục vụ sản xuất tăng cao làm ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của nhân dân… nhưng với sự cố gắng, nỗ lực của các cấp, các ngành và nhân dân trong tỉnh nên kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển khá. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 5,27%; tổng sản lượng lương thực có hạt đạt hơn 88.000 tấn; sản xuất công nghiệp đạt 497,6 tỷ đồng, tăng 5,9% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 2.619 tỷ đồng, tăng 21,89% so với cùng kỳ năm 2017. Công tác an sinh xã hội được thực hiện có hiệu quả. Đời sống của nhân dân, đặc biệt là người nghèo được các cấp uỷ, chính quyền và toàn xã hội quan tâm. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng, củng cố chính quyền, đoàn thể có nhiều chuyển biến tích cực.

Bên cạnh kết quả đạt được, việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm 2018 còn một số mặt hạn chế như: Tiến độ trồng rừng chậm (mới đạt 35,8%); tiến độ giải ngân các nguồn vốn đầu tư đạt thấp nhất là vốn trái phiếu Chính phủ mới đạt 2% kế hoạch; vốn ODA đạt 10% kế hoạch và nguồn vốn chương trình MTQG đạt 14% kế hoạch; công tác quản lý đất đai, quản lý xây dựng chưa chặt chẽ, tai nạn giao thông tăng cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ…

Sau hơn hai năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, qua kiểm điểm, đánh giá và dự báo đến cuối nhiệm kỳ có 30/46 chỉ tiêu đạt và vượt mục tiêu đề ra; 12 chỉ tiêu có thể đạt, song cần có sự chỉ đạo quyết liệt và phải đề ra được giải pháp đồng bộ, hiệu quả phù hợp với thực tế cùng sự vào cuộc và quyết tâm cao của mỗi cán bộ, đảng viên, nhân dân thì mới trở thành hiện thực. Bao gồm tỷ trọng ngành công nghiệp - xây dựng cơ bản trong cơ cấu kinh tế; trồng rừng; xử lý rác thải nông thôn; tỷ lệ xã, phường đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế; có trạm truyền thanh hoạt động tốt; tỷ lệ cung cấp dịch vụ trực tuyến cấp độ 3, 4 ở cấp tỉnh, huyện.

Chất lượng tăng trưởng, năng suất, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp. Lĩnh vực giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa, thể thao, thông tin - truyền thông còn có những mặt hạn chế, yếu kém. Đời sống của người dân ở vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn; tỷ lệ hộ nghèo và nguy cơ tái nghèo còn cao. Công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí chưa đạt mục tiêu như mong muốn... Đặc biệt là còn 4 chỉ tiêu nghị quyết đại hội đề ra khó đạt như: (GRDP bình quân đầu người, thu ngân sách, tốc độ tăng thu ngân sách bình quân, tỷ lệ huy động GRDP vào ngân sách).

Theo chương trình, Hội nghị sẽ thông qua 4 báo cáo chuyên đề, đó là: Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; kiểm điểm hai năm rưỡi thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XI) từ đầu nhiệm kỳ đến nay và tình hình tư tưởng, dư luận xã hội 6 tháng đầu năm 2018.

Các đại biểu tham dự hội nghị.
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Du đề nghị các đại biểu nghiên cứu thật kỹ, với tinh thần thẳng thắn, tham gia đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng, chỉ rõ những mặt đã làm tốt, những thiếu sót, khuyết điểm từ đó rút ra bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng, xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể trong nửa nhiệm kỳ còn lại; đóng góp ý kiến vào các văn bản dự thảo để sớm hoàn thiện, ban hành và tổ chức triển khai thực hiện.

Sau phần khai mạc, Hội nghị nghe các báo cáo về công tác 6 tháng đầu năm, bàn phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; kiểm điểm 2 năm rưỡi thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và thảo luận tại tổ./.

Văn Lạ - Việt Bắc

Xem thêm