Khai mạc Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ mười

Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị

BBK - Sáng 03/12, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn (khóa XII) tổ chức Hội nghị lần thứ mười để thảo luận, cho ý kiến về: Kết quả công tác năm 2022, Nghị quyết nhiệm vụ và chương trình công tác năm 2023

Cho ý kiến vào Dự toán ngân sách năm 2023; phương án phân bổ dự toán ngân sách cấp tỉnh năm 2023 và kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm 2023-2025; thực hiện công tác cán bộ và bàn một số vấn đề quan trọng khác.

b
Các đồng chí: Hoàng Duy Chinh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì Hội nghị.

Các đồng chí: Hoàng Duy Chinh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì Hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh phát biểu Khai mạc Hội nghị
Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh phát biểu Khai mạc Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Hoàng Duy Chinh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh cho biết:

Năm 2022 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII; là năm mà tình hình thế giới có nhiều biến động nhanh, phức tạp, khó lường, nhiều vấn đề phát sinh chưa có tiền lệ, gây nhiều khó khăn, thiệt hại cho sản xuất, kinh doanh và đời sống của người dân.

Trong bối cảnh đó, cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh đã nỗ lực, quyết tâm cao trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết nhiệm vụ đề ra nên trong năm 2022, dự kiến có 28/34 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch.

Tuy nhiên, quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong năm 2022 vẫn còn những hạn chế, bất cập và gặp nhiều khó khăn, thách thức, còn 6/34 chỉ tiêu không đạt kế hoạch.

Đai biểu biểu quyết
Đại biểu biểu quyết thông qua Chương trình làm việc tại Hội nghị

Nội dung hội nghị tập trung bàn những vấn đề rất quan trọng, có ảnh hưởng lớn đến chất lượng, hiệu quả và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII và nhiệm vụ năm 2023 của Đảng bộ tỉnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, các đồng chí đại biểu dự hội nghị nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, đóng góp ý kiến, xem xét và quyết định các vấn đề vào cuối kỳ họp để hội nghị thành công tốt đẹp.

Báo Bắc Kạn tiếp tục cập nhật nội dung./.

Việt Bắc

Xem thêm