Khảo sát thu thập thông tin Luật Công đoàn tại Chợ Đồn

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Chiều 15/4, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Kạn do đồng chí Hồ Thị Kim Ngân, Phó Trưởng đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh làm Trưởng đoàn đến khảo sát, thu thập thông tin đối với Luật Công đoàn tại huyện Chợ Đồn.
Quang cảnh buổi khảo sát.

Quang cảnh buổi khảo sát.

Tại buổi làm việc, Liên đoàn Lao động huyện Chợ Đồn đã báo cáo kết quả chủ yếu về thực hiện Luật Công đoàn theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Nêu những hạn chế và khó khăn, vướng mắc trong thực hiện Luật, như: Các quy định cụ thể của Luật và văn bản quy định liên quan còn bất cập, chưa phù hợp; những nội dung chưa thống nhất với các quy định của pháp luật hiện hành; biên chế của Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở chỉ có 02 người; một số tổ chức, cá nhân chưa thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Luật; thực hiện còn mang tính hành chính, chưa gắn với thực tế cơ sở…

LĐLĐ huyện Chợ Đồn kiến nghị cần thể chế hóa các văn bản của Đảng, Nhà nước hiện hành và vấn đề mới phát sinh để điều chỉnh Luật Công đoàn phù hợp với đặc điểm khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa…

Đại diện công đoàn tại các cơ sở phát biểu ý kiến tại buổi khảo sát.

Đại diện công đoàn tại các cơ sở phát biểu ý kiến tại buổi khảo sát.

Các đại biểu cho rằng dự thảo Luật Công đoàn (sửa đổi) đã kịp thời thể chế hóa các quan điểm, mục tiêu, định hướng lớn trong Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới. Đối với quyền thành lập, gia nhập công đoàn của người lao động tự do hợp pháp hiện nay trên địa bàn còn gặp nhiều khó khăn; các doanh nghiệp tư nhân có quy mô sản xuất nhỏ lẻ, lao động chủ yếu theo hợp đồng mùa vụ; một số doanh nghiệp còn nợ đọng tiền lương, tiền công, BHXH…nên hoạt động cầm chừng hoặc tạm dừng hoạt động để tái cơ cấu, chuyển đổi sản xuất, do đó việc làm của người lao động không ổn định… Dịp này, LĐLĐ huyện Chợ Đồn cũng góp ý cụ thể vào một số điều tại dự thảo Luật...

Đồng chí Hồ Thị Kim Ngân, Phó Trưởng đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh.

Đồng chí Hồ Thị Kim Ngân, Phó Trưởng đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh.

Đoàn giám sát đã tiếp thu ý kiến của các đại biểu để tổng hợp, chuyển tải đến Quốc hội khi dự thảo Luật Công đoàn (sửa đổi) được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV trong thời gian tới…/.

Xem thêm