Khảo sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển du lịch tại Chợ Mới, Bạch Thông

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Ngày 09/4, Đoàn khảo sát của Ban Văn hoá - Xã hội, HĐND tỉnh do bà Đồng Thị Vân Thoa, Trưởng ban làm trưởng đoàn đến khảo sát việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ phát triển điểm du lịch tại huyện Chợ Mới, Bạch Thông.
Các đại biểu thảo luận tại buổi làm việc.

Các đại biểu thảo luận tại buổi làm việc.

Thực hiện Nghị quyết số 16/2023/NQ-HĐND ngày 23/10/2023 của HĐND tỉnh Bắc Kạn quy định chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh, Huyện Chợ Mới đã ban hành các văn bản chỉ đạo việc triển khai xây dựng điểm du lịch tại thôn Khuân Bang, xã Như Cố theo Nghị quyết số 16/2023/NQ-HĐND ngày 23/10/2023.

Hiện nay huyện Chợ Mới đang tích cực triển khai các chính sách hỗ trợ phát triển du lịch. Trong đó, về việc hỗ trợ tư vấn không gian, cảnh quan, sản phẩm và cách làm du lịch, huyện đang liên hệ đơn vị tư vấn để triển khai thực hiện; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, Phòng Văn hoá và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện tham mưu triển khai khi hoàn thành nội dung tư vấn về không gian, cảnh quan du lịch. UBND xã Như Cố đã ban hành rà soát và lập danh sách 10 hộ gia đình có nhu cầu mua sắm, xây Homestay phục vụ khách du lịch gửi Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện tổng hợp và đang tham mưu cho UBND huyện xem xét trình Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh theo quy định…

Bà Đồng Thị Vân Thoa, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Bà Đồng Thị Vân Thoa, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Hiện nay huyện đang gặp một số khó khăn như công tác khảo sát không gian, cảnh quan du lịch tại điểm du lịch Khuân Bang, xã Như Cố đang vướng mắc trong triển khai thực hiện, do đó việc đầu tư các hạng mục về cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật chưa có cơ sở xây dựng. Các sản phẩm du lịch bổ trợ còn đơn điệu, người dân bản địa chưa có kinh nghiệm, kỹ năng trong làm du lịch cộng đồng…

Huyện Chợ Mới kiến nghị cần sớm có hướng dẫn về chính sách tư vấn không gian, cảnh quan để có cơ sở triển khai thực hiện các hạng mục đầu tư và các chính sách khác tại Nghị quyết số 16/2023/NQ-HĐND; các ngành liên quan có hướng dẫn liên ngành quy định chi tiết về thủ tục, hồ sơ thực hiện thanh quyết toán trong thực hiện các nội dung chính sách tại Nghị quyết số 16/2023/NQ-HĐND tỉnh.

Đoàn khảo sát đi thực tế tại thôn Khuân Bang, xã Như Cố, huyện Chợ Mới.

Đoàn khảo sát đi thực tế tại thôn Khuân Bang, xã Như Cố, huyện Chợ Mới.

*Tại huyện Bạch Thông có 01 điểm du lịch (bản Chiêng ở xã Đôn Phong), được hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 16/2023/NQ/HĐND ngày 23/10/2023 của HĐND tỉnh về việc ban hành quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (sau đây gọi là Nghị quyết 16).

Huyện đang đôn đốc triển khai 5 chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 16. Tuy nhiên, việc triển khai các hạng mục đầu tư về cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật thực hiện chậm, do công tác quy hoạch chung của xã Đôn Phong chưa thực hiện xong. Ngoài ra, quỹ đất tại địa điểm dự kiến xây dựng điểm du lịch là đất nông nghiệp, chưa phù hợp với quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất, chưa đủ điều kiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang đất thương mại dịch vụ. UBND huyện đang điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, theo đó, dự kiến đến cuối năm 2024 và đầu năm 2025 mới đủ cơ sở pháp lý để thực hiện xây dựng điểm du lịch Bản Chiêng theo nghị quyết của HĐND tỉnh.

Cùng dự và làm việc với Đoàn khảo sát tại xã Đôn Phong, huyện Bạch Thông có đồng chí Đồng Văn Lưu, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

Cùng dự và làm việc với Đoàn khảo sát tại xã Đôn Phong, huyện Bạch Thông có đồng chí Đồng Văn Lưu, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

Huyện kiến nghị cần có cơ chế, hướng dẫn đặc thù về nội dung lập quy hoạch, tư vấn cảnh quan, không gian du lịch đối với các điểm du lịch quy định tại Nghị quyết 16, do việc lập quy hoạch chi tiết sẽ mất nhiều thời gian, ảnh hưởng đến việc triển khai các hạng mục đầu tư về cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật và lộ trình thực hiện Nghị quyết 16.

Những khó khăn, vướng mắc của huyện Bạch Thông đã được Đoàn khảo sát ghi nhận để làm cơ sở đề nghị UBND tỉnh và các ngành liên quan vào cuộc, tháo gỡ. Đoàn khảo sát đề nghị UBND huyện Bạch Thông và UBND xã Đôn Phong tiếp tục triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 16; rà soát kỹ nhu cầu của các đối tượng thuộc diện được hưởng chính sách, tránh trường hợp người dân có nhu cầu mà không được hưởng chính sách hỗ trợ. Ngoài ra, cần chọn lựa các sản phẩm du lịch phù hợp với điều kiện thực tế, tăng cường hoạt động quảng bá cho điểm du lịch…

Tại buổi khảo sát, các đại biểu đã thảo luận làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. Trên cơ sở đó, Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh sẽ có những đề xuất, kiến nghị giải pháp để chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết 16/2023/NQ-HĐND của HĐND tỉnh trong thời gian tới./.

Xem thêm