Kiểm tra tiến độ xây dựng Nhà máy sản xuất, chế biến dược liệu quý tại Ba Bể

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Chiều 23/02, Sở NN&PTNT làm việc với huyện Ba Bể, Công ty TNHH MTV Thương mại Đông Nam Việt và các đối tác thực hiện Dự án đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý tại huyện Ba Bể.
Đồng chí Hà Sỹ Huân, Giám đốc Sở NN&PTNT làm việc với huyện Ba Bể về việc triển khai tiến độ Dự án đầu tư phát triển vùng trồng dược liệu quý

Đồng chí Hà Sỹ Huân, Giám đốc Sở NN&PTNT làm việc với huyện Ba Bể về việc triển khai tiến độ Dự án đầu tư phát triển vùng trồng dược liệu quý

Dự án đầu tư, hỗ trợ, phát triển vùng trồng dược liệu quý tại Ba Bể thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 194/QĐ-UBND ngày 02/02/2024. Đây là dự án nông nghiệp quy mô lớn đầu tiên của tỉnh, thời gian thực hiện 2 năm (2024-2025), số vốn hơn 200 tỷ đồng. Mục tiêu của dự án là hình thành vùng dược liệu tập trung, đạt tiêu chuẩn sản xuất trong nước và xuất khẩu, xây dựng được nhà máy quy mô 5ha tại xã Chu Hương để phục vụ cho sản xuất, chế biến.

Tại buổi làm việc, các xã, đơn vị liên quan đã báo cáo về tiến độ, một số khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai. Công ty TNHH MTV Thương mại Đông Nam Việt, đơn vị chủ trì liên kết đề nghị chủ đầu tư, chính quyền địa phương cần đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà máy để phục vụ sản xuất, chế biến, vì hiện nay một số cây dược liệu ngắn ngày đã được trồng; đề xuất thêm vùng trồng dược liệu công nghệ cao tại xã Thượng Giáo; hỗ trợ về mặt khoa học kỹ thuật. Các xã trong vùng dự án cũng thông tin về quỹ đất sử dụng vào liên kết, cơ cấu giống phù hợp, đồng thời đề nghị làm rõ thêm định mức hỗ trợ, loài cây tác động đến trạng thái rừng. Tính toán, phương án dự phòng để hạn chế những rủi ro do thời tiết, dịch bệnh.

Đại diện đơn vị chủ trì liên kết Công ty TNHH MTV Thương mại Đông Nam Việt đề xuất một số nội dung tại buổi làm việc.

Đại diện đơn vị chủ trì liên kết Công ty TNHH MTV Thương mại Đông Nam Việt đề xuất một số nội dung tại buổi làm việc.

Qua triển khai, đến nay huyện Ba Bể đã đưa nội dung đề xuất của Sở NN&PTNT bổ sung dự án vào quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 đối với địa điểm xây dựng Nhà máy chế biến dược liệu. Hiện nay đã triển khai trồng được 7ha vùng trồng nguyên liệu cây cà gai leo tại xã Thượng Giáo. Các xã vẫn đang tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân tham gia dự án…

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Hà Sỹ Huân, Giám đốc Sở NN&PTNT nhấn mạnh: Dự án đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu có ý nghĩa rất lớn đối với ngành Nông nghiệp của tỉnh, tạo sinh kế, việc làm, thúc đẩy phát triển du lịch, đặc biệt là tận dụng được những lợi thế, tiềm năng sẵn có của địa phương. Để dự án thành công, cần có sự vào cuộc, quyết tâm lớn của toàn hệ thống chính trị, trong đó vai trò rất lớn của huyện Ba Bể, trước mắt là làm tốt khâu thu hồi đất, giải phóng mặt bằng xây dựng nhà máy. Đơn vị chủ trì liên kết tuân thủ đúng việc ký kết, thu mua sản phẩm của người dân, cùng với các cấp, ngành tiếp tục tuyên truyền vận động về ý nghĩa, mục đích của dự án, nắm bắt những phát sinh, vướng mắc để có những tháo gỡ kịp thời, đảm bảo tiến độ đề ra./.

Xem thêm