Kinh nghiệm để Ngân Sơn làm tốt công tác giải phóng mặt bằng các dự án

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Huyện Ngân Sơn xác định làm tốt công tác bồi thường giải phóng mặt bằng (GPMB) để đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các công trình dự án, đặc biệt là những dự án trọng điểm, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương phát triển.
Thi công san nền công trình Trung tâm Y tế huyện Ngân Sơn.

Thi công san nền công trình Trung tâm Y tế huyện Ngân Sơn.

Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp trong huyện đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác GPMB, giúp các dự án triển khai thi công đúng tiến độ. Trong năm 2022, UBND huyện thực hiện công tác GPMB 03 công trình có tổng diện tích đất thu hồi là hơn 54.083m2, với 39 hộ gia đình và tổ chức, đó là Dự án cầu Mảy Van và cầu Slam Coóc; Dự án xây dựng mặt bằng Trường Mầm non Vân Tùng và Dự án tuyến đường từ QL3 xã Hiệp Lực - QL279.

Năm 2023, UBND huyện Ngân Sơn tiếp tục thực hiện công tác GPMB 03 công trình, tổng diện tích đất thu hồi hơn 80.546m2 với 64 hộ, cá nhân có đất bị thu hồi và các tổ chức là UBND xã, Cty TNHH MTV Lâm nghiệp Bắc Kạn và Trung tâm Y tế huyện Ngân Sơn. Đó là các dự án: Xây dựng đường giao thông nội thị Vân Tùng, huyện Ngân Sơn; Tu bổ di tích lịch sử Coỏng Tát, thôn Bản Duồm, xã Thượng Ân và Dự án Tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử bốt Khau Pàn, xã Đức Vân.

Chia sẻ về kinh nghiệm làm tốt công tác GPMB, ông Phạm Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch UBND huyện Ngân Sơn cho biết: "Công tác tuyên truyền được huyện đặt lên hàng đầu. Đối với bất kỳ dự án, công trình nào huyện cũng coi trọng người dân, tiếp xúc với những hộ bị ảnh hưởng, thu hồi đất bởi các dự án. Tuyên truyền vận động để người dân hiểu lợi ích của mỗi dự án mang lại cho xã hội, cho Nhân dân. Chính quyền thực hiện đúng và đủ các chính sách cho dân theo quy định.

Cùng với đó, cơ quan quản lý nhà nước tăng cường phối hợp với chủ đầu tư và người dân có đất bị thu hồi hoặc bị ảnh hưởng bởi công tác GPMB trên địa bàn; ưu tiên vận động, thuyết phục, tổ chức đối thoại đối với những trường hợp chưa đồng thuận, còn có ý kiến trái chiều trước khi thực hiện các bước thống kê, kiểm đếm hoặc trước khi ban hành quyết định thu hồi đất, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ. Trường hợp khi đã thực hiện đúng trình tự, thủ tục thu hồi đất, phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định mà đối tượng có đất bị thu hồi vẫn cố tình không chấp hành thì cương quyết thực hiện các bước tiếp theo theo đúng quy định của Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản liên quan".

Chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án đều được UBND huyện Ngân Sơn áp dụng đúng và đầy đủ theo quy định của Luật Đất đai, các nghị định, thông tư, quyết định, văn bản... của UBND tỉnh quy định về bồi thường GPMB. Trên cơ sở số liệu thống kê, kiểm đếm các giá trị đều được áp giá và lập phương án bồi thường, hỗ trợ theo đúng bảng đơn giá của tỉnh và các văn bản quy định liên quan…

Trong quá trình triển khai công tác thu hồi đất, bồi thường GPMB dự án, UBND huyện quan tâm, chỉ đạo tổ chức tuyên truyền cho người dân hiểu biết về chủ trương thực hiện dự án. Tổ chức các cuộc họp, buổi đối thoại trực tiếp và chuyển tới tay người dân các văn bản liên quan đến công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. Qua đó để người dân hiểu và cùng phối hợp thực hiện. Huyện còn chỉ đạo các cơ quan, đoàn thể, Ủy ban MTTQ và các hội, đoàn thể cùng phối hợp tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường GPMB...

Các giải pháp nêu trên cùng với việc công khai phương án thu hồi đất, phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; tổ chức họp xin ý kiến của các hộ dân có đất bị thu hồi trước khi ban hành quyết định phê duyệt; giải quyết kịp thời các ý kiến, kiến nghị phản ánh của người dân, các đơn thư liên quan đến công tác thu hồi đất, bồi thường GPMB dự án... đã giúp huyện Ngân Sơn nhận được sự đồng thuận của Nhân dân. Từ đó hầu hết các dự án được thực hiện, khởi công đúng theo kế hoạch đề ra./.

Xem thêm